The Role of Consumers in Creating Experiences by Organisers of Sports Events

Zygmunt Waśkowski

Abstract

Sports events are one of the two basic product categories on the sports market. From the point of view of the participants, their value directly depends on the intensity of experiences and emotions they provide. The organisers of sports events are responsible for creating these experiences, but it would not be possible without an active participation of the viewers. The conducted research shows that the participation of consumers - sports events spectators - is varied in different phases of the experience absorption model. The consumers play the key role in the consumption phase and a slightly smaller, though increasing one, in the post-consumption phase, whereas their role in the pre-consumption phase is limited.
Author Zygmunt Waśkowski (WZ / KSM)
Zygmunt Waśkowski,,
- Department of Marketing Strategies
Other language title versionsRola konsumentów w kreowaniu doświadczeń przez organizatorów wydarzeń sportowych
Journal seriesAnnales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska, Sectio H Oeconomia, ISSN 0459-9586, e-ISSN 2449-8513, (B 11 pkt)
Issue year2017
Vol51
No2
Pages263-271
Publication size in sheets0.5
Keywords in Englishexperiential marketing, sports events, emotions, satisfaction
Abstract in PolishWydarzenia sportowe należą do jednej z dwóch podstawowych kategorii produktów na rynku sportu. Ich wartość z punktu widzenia nabywców jest tym większa, im więcej dostarczają im wrażeń i doznań. Za kreowanie doświadczeń ponoszą odpowiedzialność organizatorzy wydarzeń sportowych, jednak nie byłoby to możliwe bez aktywnego udziału widzów. Przeprowadzone badania prowadzą do wniosku, że udział nabywców (uczestników imprez sportowych) w poszczególnych fazach modelu absorpcji doświadczeń jest zróżnicowany. Największą rolę w kreowaniu doznań nabywcy odgrywają w fazie konsumpcji, nieco mniejszą (choć rosnącą) - w fazie pokonsumpcyjnej, natomiast ograniczoną - w fazie przedkonsumpcyjnej.
DOIDOI:10.17951/h.2017.51.2.263
URL https://journals.umcs.pl/h/article/download/4925/4066
Languageen angielski
Score (nominal)11
Score sourcejournalList
ScoreMinisterial score = 11.0, 20-03-2020, ArticleFromJournal
Citation count*1 (2020-09-09)
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?