Dobór modelu a obciążenie szacunku na przykładzie estymatora GREG w badaniu małych przedsiębiorstw

Grażyna Dehnel

Abstract

Estimation for a very skewed population containing extreme values is problematic, especially at a low level of aggregation. Traditional direct estimation methods do not provide satisfactory results. The growing demand for detailed information and the wider possibility of using data from administration registers has increased the importance of recognising more sophisticated estimation methods. Generalised Regression (GREG) estimation is an example of one such type. The paper examines the importance of the model chosen in GREG estimation in dealing with highly variable and outlier-prone populations. The model-assisted GREG estimator is applied to a real business survey. Lagged variables from administrative registers were used as the auxiliary variables. The variable of interest - mean revenue of small companies - was estimated for provinces cross-classified by categories of economic activity.
Author Grażyna Dehnel (WIiGE / KS)
Grażyna Dehnel,,
- Department of Statistics
Other language title versionsModel selection and the GREG estimator bias in a small business survey
Journal seriesZeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, ISSN 1898-6447, (B 11 pkt)
Issue year2017
No11 (971)
Pages5-25
Publication size in sheets1
Keywords in Polishstatystyka gospodarcza, małe i średnie przedsiębiorstwa, ocena przedsiębiorstwa
Keywords in Englisheconomic statistics, small business, evaluation enterprises
Abstract in PolishEstymacja dotycząca populacji charakteryzujących się silną asymetrią i obecnością obserwacji odstających jest zagadnieniem trudnym, zwłaszcza gdy prowadzona jest na niskim poziomie agregacji. Zastosowanie klasycznych, bezpośrednich metod estymacji nie pozwala na otrzymanie wiarygodnych szacunków. Potrzeba uzyskania szczegółowych informacji oraz szerszych możliwości wykorzystania danych pochodzących z rejestrów administracyjnych skłania do poszukiwania innych, nieklasycznych metod szacunku. Przykładem może być estymacja typu GREG. W artykule podjęto próbę zbadania wpływu wyboru modelu uwzględnionego w ramach estymatora GREG na jakość szacunku parametru populacji przedsiębiorstw. Analizę przeprowadzono na podstawie danych pochodzących z badania małych przedsiębiorstw. Badaną zmienną był przeciętny przychód przedsiębiorstwa. Jako zmienne pomocnicze wykorzystano zmienne opóźnione pochodzące z rejestrów administracyjnych. Badanie prowadzono w przekroju województw z uwzględnieniem rodzaju prowadzonej działalności gospodarczej.
DOIDOI:10.15678/ZNUEK.2017.0971.1101
URL https://zeszyty-naukowe.uek.krakow.pl/article/view/1396
Languagepl polski
Score (nominal)11
Score sourcejournalList
ScoreMinisterial score = 11.0, 11-03-2020, ArticleFromJournal
Citation count*
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?