Rynek pracy - perspektywa postkeynesowska

Izabela Bludnik

Abstract

Post Keynesian perspective concerning the behavior of the labour market is at odds with the one supported for years by mainstream economics repleted with strong neoclassical influences. Post Keynesians introduce into their analyses such factors as fundamental uncertainty, effective demand, money, segmented labour market, social conflicts, discrimination, hierarchy, customs, and fairness, making a vision of the economic environment much more complicated and attached to the reality. Unemployment is treated neither as a problem arising from the relations observed in the labour market alone, nor as a voluntary phenomenon maximizing the utility of a non-hired agent. In effect, Post Keynesianism differs from the orthodox approach in its understanding of the authorities' role, political goals and the ways of their realization.
Author Izabela Bludnik (WE / KMiBR)
Izabela Bludnik,,
- KMiBR
Other language title versionsLabour Market - Post Keynesian Perspective
Journal seriesStudia Oeconomica Posnaniensia, ISSN 2300-5254, e-ISSN 2449-9099, (B 10 pkt)
Issue year2014
Vol2
No7
Pages7-18
Publication size in sheets0.55
Keywords in Polishpostkeynesizm, rynek pracy, niepewność, pieniądz, popyt efektywny, instytucje, segmentacja rynku
Keywords in EnglishPost Keynesianism, labour market, uncertainty, money, effective demand, institutions, segmented market
Abstract in PolishPostkeynesowska wizja funkcjonowania rynku pracy różni się diametralnie od tej, która od lat jest propagowana przez główny nurt ekonomii, wyraźnie zdominowany przez wpływy neoklasyczne. Wprowadzenie przez postkeynesistów do analizy takich elementów, jak fundamentalna niepewność, popyt efektywny, pieniądz, instytucje, segmentacja rynku pracy, konflikty społeczne, dyskryminacja, hierarchia, zwyczaje, czy uczciwość, tworzy znacznie bardziej skomplikowany i bliższy rzeczywistości obraz otoczenia gospodarczego. Bezrobocie nie jest tu traktowane ani jako problem wynikający z relacji obserwowanych wyłącznie na rynku pracy, ani tym bardziej jako zjawisko dobrowolne, maksymalizujące korzyści podmiotu pozostającego bez zatrudnienia. W efekcie zupełnie inaczej niż w podejściu ortodoksyjnym postrzega się w postkeynesizmie rolę centralnych organów administracyjnych, stawiane przed nimi cele polityczne oraz sposoby ich osiągania.
URL http://www.soep.ue.poznan.pl/jdownloads/Wszystkie%20numery/Rok%202014/01_bludnik.pdf
Languagepl polski
File
SOEP_01_bludnik.pdf 137.32 KB
Score (nominal)10
ScoreMinisterial score = 6.0, 31-03-2019, ArticleFromJournal
Ministerial score (2013-2016) = 10.0, 31-03-2019, ArticleFromJournal
Citation count*
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?