Segmentacja rynku pracy a sytuacja finansowa systemu emerytalnego w Polsce

Piotr Lewandowski , Jakub Sawulski , Kamil Stroński

Abstract

Wykorzystując kohortowy model demograficzno–emerytalny, analizujemy ilościowo wpływ segmentacji rynku pracy na system emerytalny w Polsce. Skupiamy się na wpływach ze składek emerytalnych oraz wydatkach na emerytury. W latach 2005-2015 upowszechnienie umów cywilnoprawnych obniżyło wpływy składkowe systemu emerytalnego średnio o 2,4 mld zł rocznie (1,94 mld zł – FUS oraz 0,44 mld zł – OFE). To przyczyniło się do powiększenia deficytu funduszu emerytalnego o około 5%. W przyszłości (okres 2016-2050), wpływ umów cywilnoprawnych na przychody składkowe funduszu emerytalnego będzie malał w wyniku zmian demograficznych oraz wzrostu udziału osób z wykształceniem wyższym. Oddziaływanie segmentacji na wydatki emerytalne rośnie wraz z wydłużaniem horyzontu analizy, ale jest mniejsze niż na przychody ze składek, więc segmentacja pogarsza saldo systemu na przestrzeni całego analizowanego okresu. Obowiązujące od 2016 roku oskładkowanie umów zlecenia do wysokości minimalnego wynagrodzenia nie wystarcza do zniwelowania wpływu segmentacji.
Author Piotr Lewandowski
Piotr Lewandowski,,
-
, Jakub Sawulski (WE / KFP) - [Instytut Badań Strukturalnych]
Jakub Sawulski,,
- Department of Public Finance
- Instytut Badań Strukturalnych
, Kamil Stroński
Kamil Stroński,,
-
Journal seriesIBS Policy Paper, ISSN 2451-4365, (0 pkt)
Issue year2016
No10
Pages1-30
Publication size in sheets1.45
Keywords in Polishsegmentacja rynku pracy, system emerytalny o zdefiniowanej składce, finanse publiczne, polityka fiskalna
URL http://ibs.org.pl/publications/segmentacja-rynku-pracy-a-system-emerytalny-perspektywa-finansow-publicznych/
Languagepl polski
Score (nominal)0
ScoreMinisterial score = 0.0, ArticleFromJournal
Ministerial score (2013-2016) = 0.0, ArticleFromJournal - czasopismo zagraniczne spoza list
Citation count*
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?