Ryzyko kooperacji międzyorganizacyjnej - perspektywa małych przedsiębiorstw

Bartosz Marcinkowski

Abstract

The main objective of the article was defined as the recognition of risk areas of inter-organizational cooperative relations, which are the biggest threat for small business entities, with particular emphasis on family businesses.
Author Bartosz Marcinkowski (WZ / KZAZP)
Bartosz Marcinkowski,,
- KZAZP
Other language title versionsThe Risk of Inter-organizational Cooperation - the Prospect of Small Enterprises
Journal seriesPrzedsiębiorczość i Zarządzanie, ISSN 1733-2486, (B 14 pkt)
Issue year2018
VolXIX
No7, cz. 2
Pages261-273
Publication size in sheets0.6
Keywords in PolishRyzyko, Współpraca przedsiębiorstw, Przedsiębiorstwo rodzinne, Relacje organizacyjne
Keywords in EnglishRisk, Enterprises cooperation, Family-owned business, Organizational relationships
Abstract in PolishCelem głównym artykułu jest rozpoznanie sfer ryzyka międzyorganizacyjnych relacji kooperacyjnych, będących największym zagrożeniem dla małych podmiotów gospodarczych, ze szczególnym uwzględnieniem firm rodzinnych. Realizacji celu posłużyły badania empiryczne przeprowadzone z wykorzystaniem metody pogłębionego badania ankietowego oraz wywiadu bezpośredniego na próbie 159 małych jednostek (zatrudniających mniej niż 50 osób) zlokalizowanych w Polsce, z czego ok. 85% stanowiły firmy rodzinne. Jako główną metodę statystyczną, pozwalającą na klasyfikację i redukcję danych, przyjęto analizę czynnikową.
URL http://piz.san.edu.pl/docs/e-XIX-7-2.pdf
Languagepl polski
Score (nominal)14
Score sourcejournalList
ScoreMinisterial score = 14.0, 12-03-2020, ArticleFromJournal
Citation count*1 (2020-09-29)
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?