The Political Economy of EU-funds: Evidence from Poland

Monika Banaszewska , Ivo Bischoff

Abstract

We provide an empirical study analysing the distribution of EU funds among 2478 Polish municipalities in the period 2007–2011. EU funds are found to be concentrated in smaller municipalities and economically weak sub-regions, and do not increase in the municipalities’ fiscal capacity. Our primary focus rests on the question whether regional governments follow their own political self-interest when allocating EU funds even though national parties only play a minor role in Polish local politics and thus the conventional logic of supporting aligned governments does not apply. Difference-in-difference estimations show that the answer is affirmative: Municipalities whose voters are aligned with the regional government receive more EU funds per capita than non-aligned municipalities. Furthermore, we find support for the swing-district hypothesis: EU funds per capita decrease in the vote-share differential between the two leading parties.
Autor Monika Banaszewska (WE / KFP)
Monika Banaszewska
- Katedra Finansów Publicznych
, Ivo Bischoff - University of Kassel, Germany
Ivo Bischoff
-
Tytuł czasopisma/seriiJahrbucher Fur Nationalokonomie und Statistik, ISSN 0021-4027, (A 20 pkt)
Rok wydania2017
Tom237
Nr3
Paginacja191-224
Objętość publikacji w arkuszach wydawniczych1.65
Słowa kluczowe w języku angielskimEU, cohesion funds, Poland, local government, party alignment, swing districts, vertical grants
Klasyfikacja ASJC1400 General Business, Management and Accounting; 2002 Economics and Econometrics; 3301 Social Sciences (miscellaneous)
DOIDOI:10.1515/jbnst-2017-1105
URL https://www.degruyter.com/downloadpdf/j/jbnst.2017.237.issue-3/jbnst-2017-1105/jbnst-2017-1105.pdf
Języken angielski
Punktacja (całkowita)20
PunktacjaPunktacja MNiSW = 20.0, 30-09-2019, ArticleFromJournal
Wskaźniki publikacji Scopus SNIP (Source Normalised Impact per Paper): 2017 = 0.594; Impact Factor WoS: 2017 = 0.456 (2) - 2017=0.428 (5)
Liczba cytowań*6 (2020-08-04)
Cytuj
Udostępnij Udostępnij

Pobierz odnośnik do tego rekordu


* Podana liczba cytowań wynika z analizy informacji dostępnych w Internecie i jest zbliżona do wartości obliczanej przy pomocy systemu Publish or Perish.
Powrót
Potwierdzenie
Czy jesteś pewien?