Czasoprzestrzenna analiza rynku nowych samochodów osobowych w Polsce

Tadeusz Stryjakiewicz , Robert Kudłak , Jędrzej Gadziński , Bartłomiej Kołsut , Wojciech Dyba , Wojciech Kisiała

Abstract

The purpose of the article is to offer a spatial and temporal analysis of the market for new cars in Poland using different methodological approaches and tools. It covers: – general characteristics of the car market in Poland in its spatial and temporal dimensions; – identification of the socio-economic conditions that affect the demand of individual consumers for new cars and their spatial differences; and - distinguishing different types of the car demand variability in its spatial and temporal dimensions, as well as forecasting the future demand. Based on a literature review, the potential socio-economic conditions that might affect the car demand have been identified, and subsequently their role in the Polish circumstances has been defined with the use of econometric modelling. The model of multiple regression showed that the demand for new cars was stimulated by incomes of potential consumers and by a net inmigration, and depressed by the level of unemployment together with prices of complementary goods (especially petrol prices). Further analysis with geographically weighted regression (GWR) models revealed general spatial trends in the way that the identified conditions affected the demand for cars. Finally, the use of harmonic analysis allowed for the forecasting of the future car demand at the level of individual territorial units (poviats). The latter were categorised into four types according to their car demand variability.
Author Tadeusz Stryjakiewicz - Adam Mickiewicz University (UAM)
Tadeusz Stryjakiewicz,,
-
, Robert Kudłak - University Adam Mickiewicz in Poznań
Robert Kudłak,,
-
, Jędrzej Gadziński - University Adam Mickiewicz in Poznań
Jędrzej Gadziński,,
-
, Bartłomiej Kołsut - University Adam Mickiewicz in Poznań
Bartłomiej Kołsut,,
-
, Wojciech Dyba - University Adam Mickiewicz in Poznań
Wojciech Dyba,,
-
, Wojciech Kisiała (WZ / KIiN)
Wojciech Kisiała,,
- Department of Investment and Real Estate
Other language title versionsSpatio-temporal Analysis of the Market for New Personal Cars in Poland
Journal seriesPrace Komisji Geografii Przemysłu Polskiego Towarzystwa Geograficznego, ISSN 2080-1653, e-ISSN 2449-903X, (B 12 pkt)
Issue year2017
No31 (3)
Pages64-79
Publication size in sheets0.75
Keywords in Polishanaliza czasoprzestrzenna; Polska; poziom motoryzacji; rynek samochodowy; sprzedaż samochodów osobowych
Keywords in Englishcar market; car selling; motorisation level; Poland; spatio-temporal analysis
Abstract in Polish Celem artykułu jest próba czasowej i przestrzennej analizy rynku nowych samochodów osobowych w Polsce (zakupionych przez indywidualnych użytkowników), wykorzystującej różnorodny aparat metodologiczny. Analiza ta obejmuje trzy główne grupy problemów: – ogólną charakterystykę rynku samochodów osobowych w Polsce w wymiarze czasowym i przestrzennym, – identyfikację czynników wpływających na sprzedaż nowych samochodów osobowych klientom indywidualnym oraz ich przestrzenne zróżnicowanie, – wyróżnienie różnych typów zmienności popytu na nowe samochody osobowe w wymiarze przestrzennym i prognozowanie przyszłego popytu. Na podstawie przeglądu literatury zidentyfikowano czynniki, które mogą wpływać na wielkość popytu na samochody, a następnie określono ich rolę za pomocą modeli ekonometrycznych. Regresja wielokrotna wykazała, że na wielkość efektywnego popytu na nowe samochody w Polsce w latach 2008–2015 największy wpływ miały: poziom dochodów konsumentów, uwarunkowania demograficzne, poziom rozwoju lokalnego oraz poziom nasycenia rynku. Dalsze analizy dokonane za pomocą lokalnych modeli geograficznie ważonej regresji ujawniły ogólne trendy przestrzenne oddziaływania zidentyfikowanych czynników. W ostatnim etapie badań za pomocą analizy harmonicznej dokonano próby typologii powiatów z punktu widzenia zmienności popytu na nowe samochody osobowe oraz estymacji przyszłego popytu.
DOIDOI:10.24917/20801653.313.5
URL http://prace-kgp.up.krakow.pl/article/view/20801653.313.5/pdf_1
Languagepl polski
Score (nominal)12
Score sourcejournalList
ScoreMinisterial score = 12.0, 23-03-2020, ArticleFromJournal
Citation count*3 (2020-10-09)
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?