Metoda LCA w ocenie jakości toreb zakupowych

Klaudia Młoda-Brylewska

Abstract

Wzrost świadomości konsumentów, wymagania prawne, a także rozwój wiedzy na temat wpływu substancji i wyrobów na stan środowiska, doprowadziły do powstawania różnych technik i metod pozwalających na ocenę zagrożeń pod kątem środowiskowym. Jedną z metod pozwalającą na wskazanie negatywnego wpływu na środowisko poszczególnych substancji jest coraz bardziej popularna metoda LCA (ang. Life Cycle Assessment). Wszystkie produkowane przez człowieka wyroby oddziałują w różnym stopniu na środowisko, a ich cykl życia jest zazwyczaj długi i złożony. Toteż celowo dąży się do zredukowania tych oddziaływań we wszystkich możliwych fazach cyklu ich życia, a szczególnie w fazach, które wykazują najwyższy stopień oddziaływania. Zastosowanie takiego podejścia powinno spowodować minimalizację kosztów wytwarzania, użytkowania oraz końcowego zagospodarowania produktów (Żakowska 2008).
Author Klaudia Młoda-Brylewska (WT / KPPJ)
Klaudia Młoda-Brylewska,,
- Department of Natural Science and Quality Assurance
Pages185-196
Publication size in sheets0.55
Book Wysoczański Tobiasz (eds.): Nauka, Badania i Doniesienia Naukowe 2018. Nauki humanistyczne i społeczne, 2018, Idea Knowledge Future, ISBN 978-83-945311-5-7, 328 p.
Keywords in Polish jakość, LCA, środowisko
URL http://www.konferencja-eureka.pl/assets/docs/nauki-humanistyczne-i-spoleczne.pdf
Languagepl polski
Score (nominal)5
ScoreMinisterial score = 5.0, 27-01-2019, BookChapterNotSeriesNotMainLanguages
Citation count*
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?