Wejścia na rynek nowych firm a konkurencyjność przedsiębiorstw istniejących

Aleksandra Gaweł

Abstract

Theoretical models do not give a satisfying and conclusive answer to the question how the growing pressure on the market resulting from increased entrepreneurial activities will affect the competitiveness of established companies. Both positive and negative arguments can be presented in regards to the effect of new entrants on existing market players. One opinion is that the success or failure of companies already on the market is what attracts new entrants. The aim of the paper is to verify the relationship between the entrance of new companies into a market and the competitiveness of existing market players. In an attempt to settle the matter, econometric research was conducted on the competitiveness of existing companies in the various Polish regions, and also on the rate at which new companies were established. The time period for the research was 2005–2016. The results of the research indicate a lack of relationship between the entrance of new companies into a market and the competitiveness of existing ones. The parameters of regression functions were statistically insignificant. Which in turn indicates that new company creation, and the development of a competitive position by existing companies happen separately from each other. The belief that entrepreneurship is crucial to economic growth has led to increased interest in aspects of domestic policy which would encourage the creation of new businesses. Research results let to suppose that policy supporting process of new company creation should not negatively influence the existing market players by raising the competitive pressure.
Author Aleksandra Gaweł (WGM / KKM)
Aleksandra Gaweł,,
- Department of International Competitiveness
Journal seriesSTUDIA I MATERIAŁY. WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO, ISSN 1733-9758, e-ISSN 1733-9758, (B 9 pkt)
Issue year2018
Vol29
No2, cz. 2
Pages7-17
Publication size in sheets0.5
Keywords in Polishproces przedsiębiorczy, konkurencyjność przedsiębiorstw, zagrożenie nowymi wejściami, województwa Polski
Keywords in Englishentrepreneurial process, competitiveness of companies, threat of new entrance, Polish regions
Abstract in PolishModele teoretycznie nie dają jednoznacznej odpowiedzi na pytanie, na ile rosnąca presja rynkowa wynikająca z coraz większego nasilenia procesów przedsiębiorczych wpływa na konkurencyjność firm już istniejących. Można znaleźć argumenty zarówno za pozytywnym, jak i negatywnym oddziaływaniem nowych wejść na już istniejące firmy. Można spotkać się z opinią, że to sukces lub porażka istniejących firm przyciąga na rynek nowe firmy. Celem artykułu jest weryfikacja relacji między konkurencyjnością nowych przedsiębiorstw a procesem wejścia na rynek nowych. Aby zweryfikować tę kwestię, przeprowadzono badania ekonometryczne na podstawie danych dotyczących konkurencyjności firm i stopy tworzenia nowych dla polskich województw w latach 2005–2016. Wyniki badań wskazują raczej na niezależność relacji pomiędzy konkurencyjnością przedsiębiorstw a procesem wejścia na rynek nowych. Parametry funkcji regresji okazały się być nieistotne ze statystycznego punktu widzenia. Otrzymane wyniki sugerują, iż procesy tworzenia nowych firm i kształtowania pozycji konkurencyjnej przedsiębiorstw istniejących kształtują się oddzielnie od siebie, podlegając niezależnym od siebie wpływom. Przekonanie o znaczeniu przedsiębiorczości dla rozwoju gospodarczego powoduje, że rośnie zainteresowanie narzędziami polityki gospodarczej, zachęcającymi do tworzenia nowych firm. Wyniki badań pozwalają podejrzewać, że polityka wspierania procesu tworzenia nowych firm nie powinna negatywnie oddziaływać na przedsiębiorstwa istniejące poprzez zwiększenie presji konkurencyjnej.
DOIDOI:10.7172/1733-9758.2018.29.1
URL http://www.sim.wz.uw.edu.pl/sites/default/files/artykuly/sim_2018_2_2_a_gawel.pdf
Languagepl polski
Score (nominal)9
Score sourcejournalList
ScoreMinisterial score = 9.0, 20-04-2020, ArticleFromJournal
Citation count*
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?