Strategie oparte na momentum i strukturze terminowej w warunkach finansjalizacji rynku surowców

Adam Zaremba

Abstract

This study attempts to answer the question of how the financialization of commodity markets affects the performance of strategies based on momentum and term-structure. The article includes an analysis of profitability from double-sorted portfolios regarding the participation of speculative traders, past returns and the shape of term spreads, tested against a multifactor risk model. Both strategies perform much better in non-financialized commodity markets, whereas in the case of financialized commodities they do not render statistically significant above-average returns. These observations could be used in tactical asset allocation and for constructing a commodity futures pricing model, which would take into account the influence of financial investors
Autor Adam Zaremba (WZ / KIiRK)
Adam Zaremba
- Katedra Inwestycji i Rynków Kapitałowych
Inne wersje tytułuStrategies Based on Momentum and Term Structure in Financialized Commodity Markets
Tytuł czasopisma/seriiStudia Oeconomica Posnaniensia, ISSN 2300-5254, e-ISSN 2449-9099, (B 10 pkt)
Rok wydania2015
Tom3
Nr2
Paginacja29-54
Objętość publikacji w arkuszach wydawniczych0.7
Słowa kluczowe w języku polskim fi nansjalizacja, rynki surowców, kontrakty futures, momentum, struktura terminowa
Słowa kluczowe w języku angielskimdouble-sorted portfolios, commodity futures, fi nancialization, momentum, term structure
Streszczenie w języku polskim Autor artykułu podejmuje próbę odpowiedzi na pytanie, w jaki sposób finansjalizacja rynku surowców wpływa na wyniki strategii inwestycyjnych opartych na momentum i strukturze terminowej. Artykuł obejmuje analizę ponadprzeciętnych stóp zwrotu z portfeli surowcowych kontraktów futures sortowanych podwójnie według obecności inwestorów finansowych oraz przeszłych stóp zwrotu lub nachylenia krzywych terminowych. Obie strategie wypracowują lepsze wyniki na rynkach cechujących się niskim poziomem finansjalizacji, natomiast na rynkach sfinansjalizowanych nie charakteryzują się statystycznie istotnymi ponadprzeciętnymi stopami zwrotu. Wyniki niniejszego opracowania mogą zostać wykorzystane w taktycznej alokacji aktywów, a także stać się przyczynkiem do stworzenia modelu wyceny kontraktów futures uwzględniającego strukturę uczestników rynku
URL http://www.soep.ue.poznan.pl/jdownloads/Wszystkie%20numery/Rok%202015/02_zaremba.pdf
Językpl polski
Plik
02_zaremba.pdf 291.31 KB
Punktacja (całkowita)10
Żródło punktacjijournalList
PunktacjaPunktacja MNiSW = 10.0, 08-01-2020, ArticleFromJournal
Punktacja MNiSW (2013-2016) = 10.0, 08-01-2020, ArticleFromJournal
Liczba cytowań*2 (2020-09-10)
Cytuj
Udostępnij Udostępnij

Pobierz odnośnik do tego rekordu


* Podana liczba cytowań wynika z analizy informacji dostępnych w Internecie i jest zbliżona do wartości obliczanej przy pomocy systemu Publish or Perish.
Powrót
Potwierdzenie
Czy jesteś pewien?