Antimicrobial Packaging with Natural Compunds - a Review

Renata Dobrucka

Abstract

Background: Packaging problems are an integral part of logistics and the implementation of packaging significantly affects the effectiveness of logistics processes, as a factor which increases the safety and the quality of products being transported. Active packaging is an area of technology needed to meet the requirements of the contemporary consumer. Active packaging creates additional opportunities in systems for packing goods, as well as offering a solution in which the packaging, the product and surroundings interact. Furthermore, active packaging allows packaging to interact with food and the environment and play a dynamic role in food preservation. The main role of antimicrobial packaging is to inhibit the growth of microorganisms that reduce the quality of the packaged product. Methods: The application of natural antimicrobial agents appears to be safe for food products. Also, these compounds have potential applications as a natural preservative in the food packaging industry. This study presents some antibacterial agents, namely chitosan, nisin and pectins. Results and conclusion: Natural substances used in active packaging can eliminate the danger of chemical substances migrating to food.
Author Renata Dobrucka (WT / KTiEPP)
Renata Dobrucka,,
- Department of Industrial Products and Ecology
Other language title versionsAktywne opakowania z naturalnymi związkami antybakteryjnymi
Journal seriesLogForum, ISSN 1895-2038, e-ISSN 1734-459X, (B 13 pkt)
Issue year2016
Vol12
No4
Pages193-202
Publication size in sheets0.5
Keywords in Polishlogistyka, opakowania antybakteryjne, naturalne substancje antybakteryjne
Keywords in Englishlogistics, antimicrobial packaging, natural antibacterial agents
Abstract in PolishWstęp: Problematyka opakowań jest elementem logistyki, zaś zastosowane opakowania istotnie wpływają na efektywność procesów logistycznych, jako czynnik zapewniający bezpieczeństwo i zwiększający jakość transportowanych wyrobów. Opakowania aktywne są obszarem technologii wychodzącym na przeciw wymaganiom stawianym przez współczesnego konsumenta. Opakowania aktywne stwarzają nowe możliwości w zakresie systemów pakowania towarów oraz stanowią rozwiązanie, w którym to opakowanie, produkt oraz otoczenie wzajemnie na siebie oddziałują. Poza tym opakowania aktywne w wyniku zachodzących oddziaływań z wewnętrzną atmosferą i produktem prowadzą do przedłużenia jego trwałości. Główną rolą opakowania przeciwbakteryjnego jest hamowania wzrostu drobnoustrojów, które obniżają jakość produktu. Metody: Stosowanie naturalnych środków przeciwbakteryjnych wydaje się być bezpieczne dla produktów spożywczych. Ten typ związków ma potencjalne zastosowanie jako naturalne środki konserwujące w przemyśle spożywczym. W niniejszej pracy przedstawiono niektóre ze stosowanych środków przeciwbakteryjnych, min. chitozan, nizyny i pektyny. Wyniki i podsumowanie: Naturalne substancje przeciwbakteryjne stosowane w opakowaniach aktywnych eliminują niebezpieczeństwo konsumentów w zakresie migracji chemicznych substancji do żywności.
DOIDOI:10.17270/J.LOG.2016.4.1
URL http://www.logforum.net/pdf/12_4_1_16.pdf
Languageen angielski
Score (nominal)13
Score sourcejournalList
ScoreMinisterial score = 13.0, 19-12-2019, ArticleFromJournal
Ministerial score (2013-2016) = 13.0, 19-12-2019, ArticleFromJournal
Publication indicators WoS Citations = 1
Citation count*
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?