Platformy crowdsourcingowe w procesie kształtowania społecznej partycypacji

Dorota Flizikowska

Abstract

It is forecasted that till the year 2020 the number of people with the access to the Internet will grow from the present 2.4 billion to some 5 billion. Th is trend implies the more and more free possibility to apply various instruments (based on ICT technologies) activating local communities, what manifests itself in a wide range of applications of the concept called crowdsourcing. One of the dimensions of this process is the presence of crowdsourcing projects in the European topics (Collective Awareness Platforms for Sustainability and Social Innovation, CAPS) confi rming the interest of various services and institutions in this form of interaction with the society as a whole. In her article, the author reviewed and characterised the crowdsourcing platforms where the social commitment translates into the improvement in a broad sense of the quality of life achieved by way of support of the social dialogue and decision-making processes. An aim of considerations is to analyse the selected crowdsourcing platforms, with a particular indication of their role, functionality and oppor-tunities to shape the participative processes. Th e article is of the conceptual nature
Author Dorota Flizikowska (UEP)
Dorota Flizikowska,,
- Poznań University of Economics and Business
Other language title versionsCrowdsourcing Platforms in the Process of Formation of Social Participation
Journal seriesKwartalnik Naukowy Uczelni Vistula, [Ekonomiczno-Informatyczny Kwartalnik Teoretyczny], ISSN 2084-4689, [1733-3156], (B 9 pkt)
Issue year2015
No4 (46)
Pages 36-49
Publication size in sheets0.65
Keywords in Polishcrowdsourcing, zaangażowanie społeczeństwa, partycypacja
Keywords in Englishcrowdsourcing, society’s commitment, participation
Abstract in PolishPrognozuje się, iż do roku 2020 liczba ludzi z dostępem do sieci Internet wzrośnie z obecnych 2,4 miliarda do około 5 miliardów. Tendencja ta impli-kuje coraz swobodniejszą możliwość stosowania różnorodnych instrumentów (opartych na technologiach ICT) aktywizujących lokalne społeczności, co przejawia się w szerokiej gamie zastosowań koncepcji zwanej crowdsourcingiem. Jednym z wymiarów tego procesu jest obecność projektów crowdsourcingowychw tematyce europejskiej (Collective Awareness Platforms for Sustainability and Social Innovation – CAPS) potwierdzająca zainteresowanie różnych służb i instytucji tą formą interakcji ze społecznością jako całością. W artykule do-konano przeglądu i charakterystyki platform crowdsourcingowych, w których społeczne zaangażowanie przekłada się na szeroko rozumianą poprawę jakości życia uzyskaną poprzez wsparcie dialogu społecznego i procesów decyzyjnych. Celem rozważań jest analiza wyselekcjonowanych platform crowdsourcin-gowych, ze szczególnym wskazaniem ich roli, funkcjonalności i możliwości kształtowania procesów partycypacyjnych. Artykuł ma charakter koncepcyjny.
URL http://www.i.vistula.edu.pl/media/docs/jQgDwKoDwewwfobF2cFhRZHKi.pdf
Languagepl polski
Score (nominal)9
ScoreMinisterial score = 9.0, 31-03-2019, ArticleFromJournal
Ministerial score (2013-2016) = 9.0, 31-03-2019, ArticleFromJournal
Citation count*
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?