Regional Economic Instability and the Dynamics of Economic Growth

Anna Bernaciak

Abstract

This article has a theoretical character. It provides an overview of the most important publications and research outcomes regarding the relation between regional economic (in)stability and the dynamics of economic growth. As this field of research is relatively new, no systemized research methodology has been established yet. Hypotheses are tested with help of different tools. Often, the accessibility of statistical data on the proper level of aggregation limits empirical verification of theoretical assumptions. This paper aims to contribute to the formulation of further research concepts and empirical verification of hypotheses regarding regional (in)stability in Central and Eastern European countries.
Author Anna Bernaciak (WZ / KIiN)
Anna Bernaciak,,
- Department of Investment and Real Estate
Other language title versionsNiestabilność gospodarki regionalnej a dynamika wzrostu gospodarczego
Journal seriesCentral and Eastern European Journal of Management and Economics, ISSN , e-ISSN 2353-9119, (B 8 pkt)
Issue year2014
Vol2
No3
Pages189-197
Publication size in sheets0.5
Keywords in Polishstabilność/niestabilność gospodarki, dynamika rozwoju gospodarczego, gospodarka regionalna
Keywords in Englisheconomic stability / instability, dynamics of economic growth, regional economy
Abstract in PolishNiniejsze opracowanie ma charakter teoretyczny. Jest przeglądem najważniejszych publikacji i wyników badań z zakresu powiązań między stabilnością/niestabilnością gospodarki w układzie regionalnym a dynamiką jej wzrostu gospodarczego. Jest to zagadnienie stosunkowo nowe, które nie doczekało się jeszcze usystematyzowanych procedur badawczych. Formułowane hipotezy są testowane za pomocą różnych narzędzi. Częstym ograniczeniem w empirycznej weryfikacji założeń teoretycznych jest dostępność danych statystycznych na odpowiednim poziomie agregacji. Zaprezentowany przegląd literatury może stanowić przyczynek do formułowania dalszych koncepcji badawczych i empirycznej weryfikacji hipotez w odniesieniu do gospodarek krajów Europy Środkowej i Wschodniej w ich układzie regionalnym.
URL http://ceejme.eu/wp-content/uploads/2017/04/ceejme_1_3_art_03-3.pdf
Languageen angielski
Score (nominal)8
Score sourcejournalList
ScoreMinisterial score = 0.0, 23-12-2019, ArticleFromJournal
Ministerial score (2013-2016) = 8.0, 23-12-2019, ArticleFromJournal
Citation count*
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?