Marketing sportowy na przykładzie koszykówki

Adam Metelski

Abstract

An important factor that determines the success of sports marketing is a suitable match between the two entities. It is therefore important to determine how sports are perceived. The main goal of this paper is to determine the influence of social perspective: actor (basketball player) – observer (basketball fan) – a person uninterested, on the social perception of basketball. Group of people who are not interested in basketball is selected to determine the social stereotype of this sport in terms of the distinguished dependent variables. Tool to operationalize social perception is 7-grades and 10-items the Scale of Basketball Perception (SPK). Second research problem is the marketing image of basketball, which is an attempt to determine what categories of products would be best promoted by this sport. The results indicate that the perspective of an observer – a person uninterested is a differentiating factor of social perception of basketball in four out of five categories of the SPK. Also important conclusion of this work is that in all groups basketball is perceived as a fast and active sport.
Author Adam Metelski (WE / KEiRK)
Adam Metelski,,
- Department of Education and Personnel Development
Other language title versionsSports marketing in basketball
Journal seriesMarketing i Rynek, ISSN 1231-7853, (B 9 pkt)
Issue year2017
No1
Pages11-19
Publication size in sheets0.5
Keywords in Polishmarketing sportowy, koszykówka, perspektywa społeczna
Keywords in Englishsports marketing, basketball, social perspective
Abstract in PolishWażnym czynnikiem, który determinuje powodzenie działań marketingowych związanych ze sportem, jest odpowiednie dopasowanie pomiędzy dwoma podmiotami. Dlatego warto określić, jak postrzegane są poszczególne dyscypliny sportowe. Podstawowym zamierzeniem niniejszego artykułu jest określenie wpływu społecznej perspektywy percepcji: aktor (koszykarz)–obserwator (kibic)–osoba niezainteresowana na społeczne postrzeganie koszykówki. Wyróżnienie grupy osób niezainteresowanych koszykówką ma na celu określenie społecznego stereotypu tego sportu w zakresie wyróżnionych zmiennych zależnych. Narzędziem operacjonalizacji postrzegania społecznego jest 7-stopniowa i 10-itemowa Skala Percepcji Koszykówki (SPK). Drugim podjętym problemem badawczym jest marketingowy wizerunek koszykówki, czyli próba określenia, jakie produkty byłyby najlepiej promowane przez ten sport. Wyniki badania wskazują, że perspektywa obserwator–osoba niezainteresowana różnicuje społeczne postrzeganie koszykówki w czterech z pięciu kategorii SPK. Istotny jest również fakt, że koszykówka jest we wszystkich grupach postrzegana jako szybki i aktywny sport.
URL https://www.pwe.com.pl/files/1276809751/file/Metelski_From_MiR_1_2017_NR.pdf
Languagepl polski
Score (nominal)9
Score sourcejournalList
ScoreMinisterial score = 9.0, 09-04-2020, ArticleFromJournal
Citation count*
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?