Marketing sportowy na przykładzie koszykówki

Adam Metelski

Abstract

An important factor that determines the success of sports marketing is a suitable match between the two entities. It is therefore important to determine how sports are perceived. The main goal of this paper is to determine the influence of social perspective: actor (basketball player) – observer (basketball fan) – a person uninterested, on the social perception of basketball. Group of people who are not interested in basketball is selected to determine the social stereotype of this sport in terms of the distinguished dependent variables. Tool to operationalize social perception is 7-grades and 10-items the Scale of Basketball Perception (SPK). Second research problem is the marketing image of basketball, which is an attempt to determine what categories of products would be best promoted by this sport. The results indicate that the perspective of an observer – a person uninterested is a differentiating factor of social perception of basketball in four out of five categories of the SPK. Also important conclusion of this work is that in all groups basketball is perceived as a fast and active sport.
Autor Adam Metelski (WE / KEiRK)
Adam Metelski
- Katedra Edukacji i Rozwoju Kadr
Inne wersje tytułuSports marketing in basketball
Tytuł czasopisma/seriiMarketing i Rynek, ISSN 1231-7853, (B 9 pkt)
Rok wydania2017
Nr1
Paginacja11-19
Objętość publikacji w arkuszach wydawniczych0.5
Słowa kluczowe w języku polskimmarketing sportowy, koszykówka, perspektywa społeczna
Słowa kluczowe w języku angielskimsports marketing, basketball, social perspective
Streszczenie w języku polskimWażnym czynnikiem, który determinuje powodzenie działań marketingowych związanych ze sportem, jest odpowiednie dopasowanie pomiędzy dwoma podmiotami. Dlatego warto określić, jak postrzegane są poszczególne dyscypliny sportowe. Podstawowym zamierzeniem niniejszego artykułu jest określenie wpływu społecznej perspektywy percepcji: aktor (koszykarz)–obserwator (kibic)–osoba niezainteresowana na społeczne postrzeganie koszykówki. Wyróżnienie grupy osób niezainteresowanych koszykówką ma na celu określenie społecznego stereotypu tego sportu w zakresie wyróżnionych zmiennych zależnych. Narzędziem operacjonalizacji postrzegania społecznego jest 7-stopniowa i 10-itemowa Skala Percepcji Koszykówki (SPK). Drugim podjętym problemem badawczym jest marketingowy wizerunek koszykówki, czyli próba określenia, jakie produkty byłyby najlepiej promowane przez ten sport. Wyniki badania wskazują, że perspektywa obserwator–osoba niezainteresowana różnicuje społeczne postrzeganie koszykówki w czterech z pięciu kategorii SPK. Istotny jest również fakt, że koszykówka jest we wszystkich grupach postrzegana jako szybki i aktywny sport.
URL https://www.pwe.com.pl/files/1276809751/file/Metelski_From_MiR_1_2017_NR.pdf
Językpl polski
Punktacja (całkowita)9
Żródło punktacjijournalList
PunktacjaPunktacja MNiSW = 9.0, 09-04-2020, ArticleFromJournal
Liczba cytowań*
Cytuj
Udostępnij Udostępnij

Pobierz odnośnik do tego rekordu


* Podana liczba cytowań wynika z analizy informacji dostępnych w Internecie i jest zbliżona do wartości obliczanej przy pomocy systemu Publish or Perish.
Powrót
Potwierdzenie
Czy jesteś pewien?