Audyt (nie)przejrzystości finansów publicznych w Polsce

Jakub Sawulski

Abstract

Opracowanie jest poświęcone analizie jawności i przejrzystości finansów publicznych w Polsce. Spełnianie tych dwóch zasad jest kluczowym warunkiem efektywnej kontroli publicznej nad sposobem zarządzania finansami państwa. Niestety w wielu obszarach postulowane działania w zakresie jawności i przejrzystości finansów publicznych nie są wdrażane. Informacja o sytuacji całego sektora finansów publicznych jest niekompletna, a sposób prezentacji danych przez instytucje publiczne nieczytelny. W opracowaniu rekomendujemy m.in. narzucenie obowiązku sporządzania rozbudowanego sprawozdania z sytuacji całego sektora finansów publicznych, tworzenie mniej sformalizowanej, przystępnej dla obywatela wersji budżetu państwa oraz zmianę klasyfikacji budżetowych i sposobu prezentowania danych przez instytucje publiczne. Krytycznie odnosimy się także do licznych praktyk manipulowania informacją o stanie finansów publicznych w celu zaniżania deficytu budżetowego, deficytu sektora finansów publicznych oraz długu publicznego.
Author Jakub Sawulski (WE / KFP) - [Instytut Badań Strukturalnych]
Jakub Sawulski,,
- Department of Public Finance
- Instytut Badań Strukturalnych
Journal seriesIBS Policy Paper, ISSN 2451-4365, (0 pkt)
Issue year2015
No02
Pages1-24
Publication size in sheets1.15
Keywords in Polishfinanse publiczne, przejrzystość, jawność, informacja publiczna
URL http://ibs.org.pl/publications/audyt-nie-przejrzystos-ci-finanso-w-publicznych-w-polsce-jakub-sawulski/
Languagepl polski
Score (nominal)0
ScoreMinisterial score = 0.0, ArticleFromJournal
Ministerial score (2013-2016) = 0.0, ArticleFromJournal - czasopismo zagraniczne spoza list
Citation count*
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?