Proces budowy przewagi konkurencyjnej w warunkach zwinności

Maja Sajdak

Abstract

Succeeding in unstable conditions does not depend on one factor (effectiveness) any more, but requires the possession of numerous equal advantages: the ability to react quickly, innovativeness, operational excellence, close relations with customers, the ability to attract the best employees, the ability to create values. All these characteristics are crucial for a successful company whose fundamental creed is the effective adaptability to changing environment. The aim of the article is to identify the attributes of success of the outstanding companies with special attention to their ability to build competitive advantage. The concept of an agile company was examined in the context of challenges for modern companies which come from the environment. The identification of the competitive advantage building process was essayed, taken into account agility as a concept deeply rooted in the theory of management and developed in order to adapt to the environment and its changes.
Author Maja Sajdak (WZ / KZS)
Maja Sajdak,,
- Department of Strategic Management
Other language title versionsThe Process of Construction of Competitive Advantage in Agile Conditions
Journal seriesPrace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego We Wrocławiu, ISSN 1899-3192, e-ISSN 2392-0041, [0324-8445], (B 10 pkt)
Issue year2016
No420
Pages254-264
Publication size in sheets0.5
Keywords in Polishzarządzanie strategiczne, zwinność przedsiębiorstwa, atrybuty zwinności, przewaga konkurencyjna
Keywords in Englishstrategic management, agility of the company, attributes of an agile company, competitive advantage
Abstract in PolishOdnoszenie sukcesu w obecnych warunkach otoczenia nie zależy od jednego czynnika (efektywność), ale wymaga równoczesnego posiadania wielu równoważnych atutów, takich jak: zdolność do szybkiej reakcji, innowacyjność, doskonałość operacyjna, bliska relacja z klientami, zdolność przyciągania najlepszych pracowników, umiejętność tworzenia wartości. Wszystkie te cechy są kluczowe dla zwinnego przedsiębiorstwa, którego fundamentalnym przesłaniem jest efektywna adaptacja do zmieniających się warunków otoczenia. Celem artykułu jest identyfikacja atrybutów sukcesu wyróżniających się przedsiębiorstw ze zwróceniem szczególnej uwagi na ich zdolność budowania przewagi konkurencyjnej. Podjęto próbę identyfikacji procesu budowania przewagi konkurencyjnej, odnosząc się do zwinności jako koncepcji mocno osadzonej w teorii zarządzania strategicznego oraz rozwiniętej na potrzeby adaptowania się do otoczenia i jego zmian.
DOIDOI:10.15611/pn.2016.420.22
URL http://direct.dbc.wroc.pl/dlibra/docmetadata?id=32280&from=publication
Languagepl polski
Score (nominal)10
Score sourcejournalList
ScoreMinisterial score = 10.0, 12-12-2019, ArticleFromJournal
Ministerial score (2013-2016) = 10.0, 12-12-2019, ArticleFromJournal
Citation count*3 (2021-07-19)
Additional fields
Tytuł numeruStrategie. Procesy i praktyki
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?