Pokryzysowe regulacje płynności a zmiany organizacyjne w bankowości spółdzielczej

Łukasz Majer

Abstract

The article assesses the impact of the European Union's CRD IV/CRR capital requirements package - comprising the Capital Requirements Directive IV and the Capital Requirements Regulation - on the liquidity of cooperative banks in Poland. The author analyzes the regulations in question and examines cooperative bank data using statistical methods. The analysis finds that cooperative bank deposits in Poland are stable despite a crisis of confidence on the interbank market. The research also shows that there is a significant regulation mismatch in terms of the structure and nature of Poland's cooperative banking sector. The author concludes that the new regulations are set to bring positive changes to cooperative banks in Poland, which may be essential for their future operation and development.
Autor Łukasz Majer (WE / KB)
Łukasz Majer
- Katedra Pieniądza i Bankowości
Inne wersje tytułuPost-crisis liquidity regulations and their impact on organizational changes in Poland's cooperative banking sector
Tytuł czasopisma/seriiGospodarka Narodowa, ISSN 0867-0005, e-ISSN 2300-5238, (B 14 pkt)
Rok wydania2016
Nr1
Paginacja131-145
Objętość publikacji w arkuszach wydawniczych0.7
Słowa kluczowe w języku polskimbank, płynność, adekwatność kapitałowa, spółdzielczość
Słowa kluczowe w języku angielskimbank, liquidity, capital adequacy, cooperative banking
Streszczenie w języku polskimCelem artykułu jest ocena wpływu wdrożenia przepisów pakietu CRD IV/CRR w zakresie wyznaczania poziomu płynności banków oraz weryfikacja zasadności w przypadku grup spółdzielczych w Polsce. Metodą wykorzystaną przy realizacji celu jest analiza przepisów prawnych oraz analiza danych zrzeszeń spółdzielczych, przy opracowaniu której wykorzystano metody statystyczne. W wyniku przeprowadzonej analizy stwierdzona została wysoka stabilność poziomu depozytów banków spółdzielczych w bankach zrzeszających w Polsce, zarówno w warunkach normalnych, jak i w trakcie trwania kryzysu zaufania na rynku międzybankowym oraz brak uwzględnienia w regulacjach zewnętrznych struktury i charakteru działalności zrzeszeń banków spółdzielczych w Polsce. Najważniejsze wnioski płynące z dokonanej analizy wskazują na nieodpowiednie odzwierciedlenie poziomu płynności sektora bankowości spółdzielczej przy użyciu mierników określonych we wspomnianych regulacjach, których wartość, pomimo rzeczywistej nadpłynności sektora spółdzielczego, znajduje się znacząco poniżej minimalnych poziomów, a ich spełnienie jest w praktyce niemalże niemożliwe bez zmian w zakresie zmiany struktury sektora. Z drugiej strony, nowe regulacje wymuszają pozytywne przekształcenia w zakresie integracji sektora spółdzielczości bankowej, które mogą mieć zasadnicze znaczenie dla jego funkcjonowania i rozwoju w przyszłości.
URL http://gospodarkanarodowa.sgh.waw.pl/p/gospodarka_narodowa_2016_01_06.pdf
Językpl polski
Punktacja (całkowita)14
PunktacjaPunktacja MNiSW = 14.0, 31-03-2019, ArticleFromJournal
Punktacja MNiSW (2013-2016) = 14.0, 31-03-2019, ArticleFromJournal
Liczba cytowań*
Cytuj
Udostępnij Udostępnij

Pobierz odnośnik do tego rekordu


* Podana liczba cytowań wynika z analizy informacji dostępnych w Internecie i jest zbliżona do wartości obliczanej przy pomocy systemu Publish or Perish.
Powrót
Potwierdzenie
Czy jesteś pewien?