Budowanie zaangażowania pracowników w proces doskonalenia przedsiębiorstwa z wykorzystaniem employer brandingu

Beata Skowron-Mielnik

Abstract

Business potential deriving from employee involvement has been a more and more discussed and evaluated issue. Lack of enough involvement is a real visible obstacle of organization development both in a sense of achieved results and possibilities of improving work processes. There has been a trial of showing possibilities of building employee involvement shown in the article basing on the employer branding concept. The key elements of the process are: an analysis of determinants of employee involvement, the selection of values for an employee and progressing HR processes.
Author Beata Skowron-Mielnik (WZ / KZAZP)
Beata Skowron-Mielnik,,
- KZAZP
Other language title versionsBuilding Employee Involvement in a Process of Progressing an Enterprise within a Use of Employer Branding
Journal seriesPrace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego We Wrocławiu, ISSN 1899-3192, e-ISSN 2392-0041, [0324-8445], (B 10 pkt)
Issue year2014
No358
Pages25-38
Publication size in sheets0.65
Keywords in PolishBusiness potential deriving from employee involvement has been a more and more discussed and evaluated issue. Lack of enough involvement is a real visible obstacle of organization development both in a sense of achieved results and possibilities of improving work processes. There has been a trial of showing possibilities of building employee involvement shown in the article basing on the employer branding concept. The key elements of the process are: an analysis of determinants of employee involvement, the selection of values for an employee and progressing HR processes
Keywords in Englishemployee involvement, employer branding, employee value proposition
Abstract in PolishPotencjał biznesowy zaangażowania pracowników staje się coraz częściej dyskutowanym i szacowanym zjawiskiem. Brak dostatecznego zaangażowania stanowi wyraźnie dostrzeganą przez przedsiębiorców barierę rozwoju organizacji zarówno w sensie osiąganych wyników, jak i możliwości doskonalenia metod pracy. W artykule podjęta została próba pokazania możliwości budowania zaangażowania pracowników opartego na koncepcji employer brandingu. Za kluczowe uznano analizę czynników determinujących zaangażowanie w danej organizacji i trafny dobór proponowanych wartości dla pracownika (EVP) oraz, w konsekwencji, doskonalenie wybranych procesów kadrowych.
DOIDOI:10.15611/pn.2014.358.02
Languagepl polski
Score (nominal)10
Score sourcejournalList
ScoreMinisterial score = 7.0, 12-12-2019, ArticleFromJournal
Ministerial score (2013-2016) = 10.0, 12-12-2019, ArticleFromJournal
Citation count*5 (2021-06-11)
Additional fields
Tytuł numeruManagement Forum (4)
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?