Koncepcja CSR i jej raportowanie w sektorze bankowym - nurty badawcze

Ewa Różańska

Abstract

The purpose of this article is to present the concept of CSR and its reporting in the banking sector as well as to identify research trends in this area. The bank CSR concept is not new, since long the banks have been perceived as institutions of public trust, which entails special obligations to society. Social responsibility of banks is manifested in many areas of their business and addresses the needs and expectations of employees, customers and the society in which they operate. In the light of the legitimacy theory, it is also important to report CSR aspects and to inform stakeholders about being socially responsible. CSR disclosures in the banking sector are becoming increasingly popular area of research in Poland and in the world. This area can be divided into several streams of research.
Author Ewa Różańska (WZ / KR)
Ewa Różańska,,
- Department of Accounting
Other language title versionsThe Concept of CSR and CSR Reporting in the Banking Sector - Research Trends
Journal seriesStudia Ekonomiczne. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, ISSN 2083-8611, (B 10 pkt)
Issue year2016
No272
Pages131-142
Publication size in sheets0.55
Keywords in Polishbanki, społeczna odpowiedzialność biznesu, raportowanie CSR
Keywords in Englishbanks, corporate social responsibility, CSR reporting
Abstract in PolishCelem artykułu jest prezentacja koncepcji CSR i jej raportowania w sektorze bankowym, jak również identyfikacja nurtów badawczych w tym obszarze. Koncepcja CSR banków nie jest nowa, gdyż banki od dawna są postrzegane jako instytucje zaufania publicznego, co nakłada na nie szczególne obowiązki w zakresie społecznej odpowiedzialności. Społeczna odpowiedzialność banków objawia się w wielu obszarach ich działalności oraz jest odpowiedzią na potrzeby i oczekiwania pracowników, klientów, a także społeczeństwa, w którym funkcjonują. W świetle teorii legitymizacji ważne jest także raportowanie aspektów CSR. Ujawnienia CSR w sektorze bankowym są coraz bardziej popularnym obszarem badawczym w Polsce i na świecie. W obszarze tym można wyróżnić kilka nurtów badawczych.
URL https://www.sbc.org.pl/dlibra/publication/edition/246277?id=246277&from=publication
Languagepl polski
Score (nominal)10
Score sourcejournalList
ScoreMinisterial score = 10.0, 12-12-2019, ArticleFromJournal
Ministerial score (2013-2016) = 10.0, 12-12-2019, ArticleFromJournal
Citation count*6 (2021-06-23)
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?