Polityka pieniężna w procesie realizacji magicznego trójkąta celów stabilizacji makroekonomicznej w Polsce w latach 2000-2016

Ryszard Barczyk

Abstract

The Keynesian economics assumes that the policy of macroeconomic stabilization strives to accomplish the triangle of goals, i.e. to achieve a fast and sustainable economic growth, maintain the labour market equilibrium and a stable value of money. The aim of the article is a theoretical and empirical analysis of the possibilities and scope of a simultaneous accomplishment of macroeconomic stabilization goals and an assessment of the effects of applying the monetary instruments in Poland. The paper consists of two parts. The first, theoretical part discusses the goals of macroeconomic stabilization and a hypothetical infl uence which the instruments of monetary policy exert on their implementation. The second part is an empirical analysis of the role of monetary instruments in the stabilization of Poland's economy in the years 2000-2016.
Author Ryszard Barczyk (WT / KKG)
Ryszard Barczyk,,
- Department of Business Activity
Other language title versionsMonetary policy in the process of implementing the magic triangle of goals of macroeconomic stabilization policy in Poland in the years 2000-2016
Journal seriesStudia i Prace Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Uniwersytetu Szczecińskiego, ISSN 2080-4881, e-ISSN 2300-4096, (B 9 pkt)
Issue year2017
No50/2
Pages5-19
Publication size in sheets0.7
Keywords in Polishpolityka stabilizacji makroekonomicznej, cykl koniunkturalny, inflacja, bezrobocie, polityka pieniężna
Keywords in Englishmacroeconomic stabilization policy, business cycle, infl ation, unemployment, monetary policy
Abstract in PolishW ekonomii keynesowskiej przyjmuje się, że polityka stabilizacji makroekonomicznej dąży do realizacji trójkąta celów, tj. do osiągania szybkiego i zrównoważonego wzrostu gospodarczego, utrzymania równowagi na rynku pracy oraz stabilnej wartości pieniądza. Celem opracowania jest teoretyczna i empiryczna analiza możliwości i zakresu jednoczesnej realizacji celów stabilizacji makroekonomicznej oraz ocena skutków wykorzystania narzędzi pieniężnych w Polsce. Praca składa się z dwóch części. W pierwszej, teoretycznej, omówiono cele stabilizacji makroekonomicznej oraz hipotetyczny wpływ narzędzi polityki pieniężnej na ich realizację. Część druga to empiryczna analiza roli instrumentów pieniężnych w stabilizowaniu gospodarki polskiej w latach 2000-2016.
DOIDOI:10.18276/sip.2017.50/2-01
URL https://wnus.edu.pl/sip/pl/issue/400/article/7069/
Languagepl polski
Score (nominal)9
ScoreMinisterial score = 9.0, 24-10-2019, ArticleFromJournal
Citation count*
Additional fields
Tytuł numeruMetody ilościowe w ekonomii
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?