Spatial Cross-Regressive Models in The Study of The Spatial Diffusion of Innovation in Central Europe

Wojciech Kisiała

Abstract

In the paper, spatial cross-regressive models were used for the identification of the processes of the spatial diffusion of innovations in Central Europe. As it is difficult to measure the diffusion of innovations directly, the empirical part of the work was based on symptomatic indicators. In the course of the research, the author undertook to show how variables indicating the level of innovation (considered to be independent variables) shaped the efficiency of work, expressed as the indicator of gross value added per worker (modelled dependent variable). The regression analysis conducted showed that there was a statistically significant link between innovation and the efficiency of work in Central European countries, also in the dimension of spatial interactions among regions. Econometric modelling led to the conclusion that the spatial diffusion of innovations occurred.
Author Wojciech Kisiała (WZ / KIiN)
Wojciech Kisiała,,
- Department of Investment and Real Estate
Other language title versionsModele regresji krzyżowej w badaniu przestrzennej dyfuzji innowacji w Europie Środkowej
Journal seriesPrace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego We Wrocławiu, ISSN 1899-3192, e-ISSN 2392-0041, [0324-8445], (B 10 pkt)
Issue year2017
No476
Pages97-105
Publication size in sheets0.5
Keywords in Polishdyfuzja innowacji, ekonometria przestrzenna, modele regresji krzyżowej, regiony NUTS2, Europa Środkowa
Keywords in Englishdiffusion of innovation, spatial econometrics, spatial cross-regressive models, NUTS2 regions, Central Europe
Abstract in PolishW artykule modele regresji krzyżowej wykorzystano do identyfikacji procesów przestrzennej dyfuzji innowacji w regionach Europy Środkowej. Ze względu na trudności bezpośredniego pomiaru dyfuzji innowacji empiryczną część pracy oparto na miarach symptomatycznych. W badaniu starano się wykazać, w jaki sposób zmienne określające poziom innowacyjności (traktowane jako zmienne objaśniające) kształtują wydajność pracy, wyrażoną w postaci wskaźnika: wartość dodana brutto/pracujący (modelowaną zmienną objaśnianą). Przeprowadzona analiza regresyjna wykazała, że w regionach Europy Środkowej występował istotny statystycznie związek pomiędzy innowacyjnością a wydajnością pracy, również w wymiarze przestrzennych interakcji pomiędzy regionami. Modelowanie ekonometryczne pozwoliło domniemywać, że zachodziła przestrzenna dyfuzja innowacji.
DOIDOI:10.15611/pn.2017.476.09
URL http://www.dbc.wroc.pl/publication/41752
Languageen angielski
Score (nominal)10
Score sourcejournalList
ScoreMinisterial score = 10.0, 23-03-2020, ArticleFromJournal
Citation count*
Additional fields
Tytuł numeruLocal and Regional Economy in Theory and Practice
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?