Strategiczne przesłanki reshoringu w świetle paradygmatu DLE

Michał Młody

Abstract

The relocation of production activities has been a subject of both the scientific literature and the debate among business practitioners over the past three decades. During this period offshoring has become an inherent part of business strategies of companies operating in the international market. On the basis of extensive empirical research numerous theoretical concepts enabling to a large extent the understanding of the process of transferring abroad modules of the value chain were developed. However, in recent years an interesting paradox can be observed, because, as indicated by some studies, a lot of companies have experienced quite counterproductive effects of offshoring due to building their strategies on the basis of often wrong assumptions about the business environment. Consequently some companies were forced to reconsider their development strategies and to transfer production processes back to the home countries. The article aims at a better understanding of sources of reshoring - an important phenomenon both from scientific as well as practical point of view.
Author Michał Młody (WZ / KZS)
Michał Młody,,
- Department of Strategic Management
Other language title versionsStrategic Rationale for Reshoring in The Light of Dle Framework
Journal seriesPrace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego We Wrocławiu, ISSN 1899-3192, e-ISSN 2392-0041, [0324-8445], (B 10 pkt)
Issue year2016
No420
Pages227-239
Publication size in sheets0.6
Keywords in Polishoffshoring, delokalizacja, reshoring, paradygmat DLE
Keywords in Englishoffshoring, relocation, reshoring, DLE framework
Abstract in PolishDelokalizacja działalności przedsiębiorstw jest przedmiotem znacznej części zarówno literatury naukowej, jak i dyskursu prowadzonego wśród praktyków biznesu od co najmniej trzech dekad. Offshoring stał się w tym czasie immanentnym elementem strategii rozwoju przedsiębiorstw działających na rynku międzynarodowym. Na bazie obszernych badań empirycznych opracowano wiele koncepcji teoretycznych, umożliwiających w znacznym stopniu zrozumienie procesu fragmentacji łańcucha wartości. W ostatnich latach jednak obserwowany jest swoisty paradoks, bowiem - jak wskazują niektóre badania - wiele firm doświadczyło skutków delokalizacji zupełnie odwrotnych do zamierzonych, budując swoje strategie na podstawie często błędnych założeń dotyczących przyszłości otoczenia biznesowego. W następstwie tego cześć podmiotów została zmuszona do ponownego rozważenia swoich strategii rozwoju i przeniesienia procesów produkcyjnych z powrotem do krajów macierzystych. Celem przeprowadzonej w niniejszym artykule krytycznej analizy literatury przedmiotu jest omówienie podłoża reshoringu, zjawiska istotnego zarówno z naukowego, jak i z praktycznego punktu widzenia.
DOIDOI:10.15611/pn.2016.420.20
URL http://www.dbc.wroc.pl/dlibra/docmetadata?id=32275&from=publication
Languagepl polski
Score (nominal)10
Score sourcejournalList
ScoreMinisterial score = 10.0, 13-12-2019, ArticleFromJournal
Ministerial score (2013-2016) = 10.0, 13-12-2019, ArticleFromJournal
Citation count*3 (2021-06-08)
Additional fields
Tytuł numeruStrategie. Procesy i praktyki
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?