Stock market liquidity and returns on the Warsaw Stock Exchange. An introductory survey

Szymon Stereńczak

Abstract

The main goal of this paper is to analyze the impact of stock liquidity on its returns on the Warsaw Stock Exchange during the period 2011-2015.
Author Szymon Stereńczak (WZ / KFP)
Szymon Stereńczak,,
- Department of Corporate Finance
Other language title versionsPłynność rynku kapitałowego i stopy zwrotu na giełdzie papierów wartościowych w Warszawie. Badanie wstępne
Journal seriesFinanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, [Zeszyty Naukowe Uniwersytet Szczeciński. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia], ISSN 2450-7741, e-ISSN 2300-4460, [1733-2842], (B 9 pkt)
Issue year2017
No2 (86)
Pages363-374
Publication size in sheets0.55
Keywords in PolishPłynność rynku, Stopa zwrotu akcji
Keywords in EnglishWarsaw Stock Exchange
Abstract in PolishCelem artykułu jest zbadanie zależności między poziomem płynności a stopami zwrotu z akcji na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie w latach 2011-2015. Metodologia badania - Do pomiaru płynności wykorzystany został miernik braku płynności Amihuda. W artykule wykorzystano regresję szeregów czasowych między nadwyżkowymi stopami zwrotu a poziomem płynności rzeczywistej i nieoczekiwanej. Ponadto zastosowano metodę regresji przekrojowej i panelowej do zbadania związku między płynnością akcji a stopami zwrotu.
DOIDOI:10.18276/frfu.2017.86-30
URL https://wnus.edu.pl/frfu/file/article/download/1454/31351.pdf
Languagepl polski
Score (nominal)9
Score sourcejournalList
ScoreMinisterial score = 9.0, 31-03-2020, ArticleFromJournal
Citation count*
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?