Demograficzne uwarunkowania rozwoju miasta Poznania

Elżbieta Gołata

Abstract

The aim of this paper is to present the past and the future trends in the development of the population of the city of Poznań. The purpose of the research is also to indicate the links and relationships between the demographic development of the city and the surrounding suburban areas in relation to the ageing of the population, the labour market and levels of education. The reduction of the average annual population growth in fringe, or suburban areas, accompanied by a decline in the number of inhabitants of Poznań city suggests an absolute phase of de-urbanisation of the city. While the impact of a slightly higher than in the fringe areas increase in fertility of Poznań female residents is hard to determine, both areas show increasingly similar characteristics in the changes in life expectancy. The demographic processes are analysed in association with social changes. The growth-rate of university graduates in the Poznań area (fringe) is much higher than that observed in the city centre. The impact of education on career, extension of the period of economic activity, as well as on decisions about marriage and fertility is discussed. The increase in the educational level of the labour force has a constant, positive and significant impact on economic growth.
Author Elżbieta Gołata (WIiGE / KS)
Elżbieta Gołata,,
- Department of Statistics
Other language title versionsDemographic growth of the city of Poznań
Journal seriesRuch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny, [Journal of law, Economics and Sociology], ISSN 0035-9629, (B 11 pkt)
Issue year2015
No1
Pages57-77
Publication size in sheets0.9
Keywords in PolishUrbanistyka, Starzenie się społeczeństw, Edukacja
Keywords in EnglishUrban studies, Ageing of the population, Education
Abstract in PolishPodstawową charakterystyką określającą rozwój miast jest liczba zamieszkującej je ludności. Wiek XX oraz początki XXI stulecia dostarczają w tym względzie zaskakujących statystyk. W 2007 r., pierwszy raz w historii, liczba ludności świata zamieszkującej w miastach przewyższyła liczbę mieszkańców wsi. W roku 2014 ludność miejska stanowiła już ponad 54%, podczas gdy w 1950 było to niespełna 30% mieszkańców świata. Prognozy ONZ przewidują, że w 2050 r. miasta zamieszkiwać będzie ponad 66% ludności Ziemi. W Europie mieszkańcy miast już obecnie stanowią 73% ludności kontynentu2. Według danych spisu ludności z 2011 r. ponad 60% ludności Polski mieszka w miastach. Jednak ostatnie lata przyniosły w Polsce zmianę obserwowanej przez ponad 50 lat tendencji, tj. stopniowy wzrost udziału liczby ludności zamieszkującej na wsi.
DOIDOI:10.14746/rpeis.2015.77.1.4
URL https://pressto.amu.edu.pl/index.php/rpeis/article/view/934/814
Languagepl polski
Score (nominal)11
Score sourcejournalList
ScoreMinisterial score = 11.0, 23-12-2019, ArticleFromJournal
Ministerial score (2013-2016) = 11.0, 23-12-2019, ArticleFromJournal
Citation count*1 (2020-09-25)
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?