Rola benchmarkingu w pomiarze i ocenie dokonań szpitali

Małgorzata Macuda

Abstract

The development of modern management concepts has an impact on the development of new methods in the field of managerial accounting, which support the functioning of economic entities. One of these concepts is benchmarking, which is becoming more widely used to improve the effectivenes of entities' economic activity, including hospitals. Today, the effictiveness is understood not only in terms of financial performance, but also entity's performance in various areas of its activity. This article aims to outline the role that benchmarking may play in measuring performance of hospitals. The article uses the methods of critical literature analysis and logical inference.
Author Małgorzata Macuda (WZ / KR)
Małgorzata Macuda,,
- Department of Accounting
Other language title versionsThe Role of Benchmarking in Hospitals' Performance Measurement
Journal seriesPrace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego We Wrocławiu, ISSN 1899-3192, e-ISSN 2392-0041, [0324-8445], (B 10 pkt)
Issue year2015
No398
Pages307-316
Publication size in sheets0.5
Keywords in PolishRachunkowość zarządcza, Benchmarking, Szpitalnictwo, Pomiary, Zarządzanie kosztami
Keywords in EnglishManagement accounting, Benchmarking, Hospital service, Measurement, Costs management
Abstract in PolishRozwój nowoczesnych koncepcji zarządzania ma wpływ na powstawanie nowych metod w obszarze rachunkowości zarządczej, które wspomagają działalność podmiotów gospodarczych. Jedną z nich jest benchmarking, który znajduje coraz szersze zastosowanie w doskonaleniu efektywności działalności gospodarczej jednostek, także szpitali. Współcześnie efektywność jest rozumiana nie tylko w kategoriach wyników finansowych, ale również dokonań jednostki w różnych obszarach jej działalności. Celem artykułu jest zarysowanie roli, jaką może pełnić benchmarking w pomiarze i ocenie dokonań szpitali. W artykule wykorzystano analizę krytyczną literatury oraz wnioskowanie logiczne.
DOIDOI:10.15611/pn.2015.398.29
URL www.dbc.wroc.pl/publication/33203
Languagepl polski
Score (nominal)10
Score sourcejournalList
ScoreMinisterial score = 10.0, 30-12-2019, ArticleFromJournal
Ministerial score (2013-2016) = 10.0, 30-12-2019, ArticleFromJournal
Citation count*2 (2020-09-16)
Additional fields
Tytuł numeruZarządzanie kosztami i dokonaniami
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?