Zjawisko underpricingu na rynkach wschodzących

Joanna Lizińska

Abstract

The aim of the research was to estimate the pervasiveness of the short-term returns connected with initial public offerings (IPOs) conducted during the period of 2003-2012 on emerging markets and it was also focused on indicating the determinants differentiating the scale of underpricing on the regional level.
Author Joanna Lizińska (WZ / KFP)
Joanna Lizińska,,
- Department of Corporate Finance
Other language title versionsUnderpricing on Emerging Markets
Journal seriesZeszyty Naukowe Uniwersytet Szczeciński. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, [Zeszyty Naukowe Uniwersytet Szczeciński. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia], ISSN 2450-7741, e-ISSN 2300-4460, [1733-2842], (B 9 pkt)
Issue year2014
No66
Pages361-374
Publication size in sheets0.65
Keywords in PolishNiedoszacowanie cen akcji, Pierwsza oferta publiczna, Analiza zdarzeń, Rynki wschodzące, Ceny akcji
Keywords in EnglishUnderpricing, Initial Public Offering (IPO), Event study, Emerging markets, Shares prices
Abstract in PolishCelem badań było określenie poziomu krótkoterminowych stóp zwrotu towarzyszących pierwszym publicznym ofertom akcji (IPO), realizowanym w okresie 2003-2012 na rynkach wschodzących, skategoryzowanym na liście MSCI oraz wskazanie czynników różnicujących skalę niedoszacowania w ujęciu regionalnym
URL http://wneiz.pl/nauka_wneiz/frfu/66-2014/FRFU-66-361.pdf
Languagepl polski
Score (nominal)9
Score sourcejournalList
ScoreMinisterial score = 7.0, 16-12-2019, ArticleFromJournal
Ministerial score (2013-2016) = 9.0, 16-12-2019, ArticleFromJournal
Citation count*
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?