Znaczenie procesów przekształceń i rewitalizacji miasta dla wzrostu atrakcyjności rynku nieruchomości. Studium przypadku HafenCity

Waldemar W. Budner , Kinga Pawlicka

Abstract

The aim of the article was to assess the transformations and revitalization of HafenCity and their importance for increasing the attractiveness of the Hamburg real estate market. The issues discussed were analyzed on a spectacular example of the historic HafenCity district, whose revitalization began in 2000. The work focuses on achieved urban, architectural and economic effects. The way the district has been developed has become an element of the city’s innovative image, increasing its investment attractiveness. In the second part of the study, recommendations were made regarding the use of German experience in Poland. Urban regeneration can become an important element of the development process and raising the attractiveness of Polish cities as well, and the presence of degraded urban structures should be a strong stimulus for the transformation processes of these areas.
Author Waldemar W. Budner (WGM / KLM)
Waldemar W. Budner,,
- Department of International Logistics
, Kinga Pawlicka (WGM / KLM)
Kinga Pawlicka,,
- Department of International Logistics
Other language title versionsThe Importance of the City’s Transformation and Revitalization Processes for Increasing Its Attractiveness. HafenCity Case Study
Journal seriesAnnales Universitatis Mariae Curie-Sklodowska. Sectio B: Geographia, Geologia, Mineralogia et Petrographia, [ANNALES UNIVERSITATIS MARIAE CURIE-SKLODOWSKA. SECTIO B: GEOGRAPHIA, GEOLOGIA, MINERALOGIA ET PETROGRAPHIA], ISSN 0137-1983, e-ISSN 2083-3601, (N/A 20 pkt, Not active)
Issue year2020
Vol75
Pages1-17
Publication size in sheets0.8
Keywords in Polishrewitalizacja; rynek nieruchomości; atrakcyjność miasta; HafenCity
Keywords in Englishrevitalization; real estate market; city attractiveness; HafenCity
ASJC Classification1900 General Earth and Planetary Sciences; 2312 Water Science and Technology
Abstract in PolishCelem artykułu była ocena przekształceń i rewitalizacji HafenCity oraz ich znaczenia dla podniesienia atrakcyjności rynku nieruchomości Hamburga. Podjęta problematyka została zanalizowana na spektakularnym przykładzie historycznej dzielnicy HafenCity, której rewitalizację zapoczątkowano w 2000 r. W pracy uwagę skoncentrowano na osiąganych efektach urbanistycznych, architektonicznych i ekonomicznych. Sposób zagospodarowania dzielnicy stał się elementem innowacyjnego wizerunku miasta, podniesienia jego atrakcyjności inwestycyjnej. W drugiej części opracowania sformułowano rekomendacje dotyczące wykorzystania doświadczeń niemieckich na gruncie polskim. Rewitalizacja urbanistyczna może stać się istotnym elementem procesu rozwoju i podnoszenia atrakcyjności również miast polskich, a obecność zdegradowanych struktur miejskich powinna stanowić silny bodziec do powstania procesów mających na celu przekształcanie tych obszarów.
DOIDOI:10.17951/b.2020.75.1-17
URL https://journals.umcs.pl/b/article/view/9879
Languagepl polski
Score (nominal)20
Score sourcejournalList
ScoreMinisterial score = 20.0, 08-07-2020, ArticleFromJournal
Publication indicators Scopus SNIP (Source Normalised Impact per Paper): 2018 = 0.002
Citation count*
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?