Algorytm dla wieloasortymentowego stochastycznego zadania transportowego

Marcin Anholcer

Abstract

In the multicommodity transportation problem the goal is to optimize the transport of several (at least two) goods from suppliers to destination points. In the stochastic version of the problem the demands of customers for individual goods are random variables, and the goal is to minimize the total costs of transportation together with the expected additional costs, depending on the difference between the supply size and the particular realization of the demand. In the generalized version of the problem we assume, moreover, that the amount of transported goods change during the transportation process. The model of the problem and the solution method have been presented in the paper
Autor Marcin Anholcer (WIiGE / KBO)
Marcin Anholcer
- Katedra Badań Operacyjnych
Inne wersje tytułuAlgorithm for Stochastic Generalized Multicommodity Transportation Problem
Tytuł czasopisma/seriiStudia Ekonomiczne. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, ISSN 2083-8611, (B 10 pkt)
Rok wydania2015
Nr248
Paginacja7-16
Objętość publikacji w arkuszach wydawniczych0.5
Słowa kluczowe w języku polskimuogólnione zadanie transportowe, stochastyczne zadanie transportowe, wieloasortymentowe zadanie transportowe, metoda wyrównań
Słowa kluczowe w języku angielskimGeneralized Transportation Problem, Stochastic Transportation Problem, Multicommodity Transportation Problem, Equalization Method
Streszczenie w języku polskimW wieloasortymentowym zadaniu transportowym celem jest optymalizacja transportu kilku (co najmniej dwóch) dóbr od dostawców do odbiorców. W stochastycznej wersji zadania wielkości popytu poszczególnych odbiorców na poszczególne dobra są zmiennymi losowymi, a celem jest minimalizacja sumy kosztów transportu i wartości oczekiwanej dodatkowych kosztów związanych z realizacją dostaw w wielkości innej niż rzeczywista realizacja popytu. W uogólnionej wersji zagadnienia zakłada się ponadto, że ilości transportowanych dóbr zmieniają się w czasie transportu. W pracy przedstawiony został model zadania i zaproponowana metoda jego rozwiązywania
URL https://www.ue.katowice.pl/fileadmin/user_upload/wydawnictwo/SE_Artyku%C5%82y_231_250/SE_248/01.pdf
Językpl polski
Punktacja (całkowita)10
Żródło punktacjijournalList
PunktacjaPunktacja MNiSW = 10.0, 17-12-2019, ArticleFromJournal
Punktacja MNiSW (2013-2016) = 10.0, 17-12-2019, ArticleFromJournal
Liczba cytowań*
Cytuj
Udostępnij Udostępnij

Pobierz odnośnik do tego rekordu


* Podana liczba cytowań wynika z analizy informacji dostępnych w Internecie i jest zbliżona do wartości obliczanej przy pomocy systemu Publish or Perish.
Powrót
Potwierdzenie
Czy jesteś pewien?