Algorytm dla wieloasortymentowego stochastycznego zadania transportowego

Marcin Anholcer

Abstract

In the multicommodity transportation problem the goal is to optimize the transport of several (at least two) goods from suppliers to destination points. In the stochastic version of the problem the demands of customers for individual goods are random variables, and the goal is to minimize the total costs of transportation together with the expected additional costs, depending on the difference between the supply size and the particular realization of the demand. In the generalized version of the problem we assume, moreover, that the amount of transported goods change during the transportation process. The model of the problem and the solution method have been presented in the paper
Author Marcin Anholcer (WIiGE / KBO)
Marcin Anholcer,,
- Department of Operations Research
Other language title versionsAlgorithm for Stochastic Generalized Multicommodity Transportation Problem
Journal seriesStudia Ekonomiczne. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, ISSN 2083-8611, (B 10 pkt)
Issue year2015
No248
Pages7-16
Publication size in sheets0.5
Keywords in Polishuogólnione zadanie transportowe, stochastyczne zadanie transportowe, wieloasortymentowe zadanie transportowe, metoda wyrównań
Keywords in EnglishGeneralized Transportation Problem, Stochastic Transportation Problem, Multicommodity Transportation Problem, Equalization Method
Abstract in PolishW wieloasortymentowym zadaniu transportowym celem jest optymalizacja transportu kilku (co najmniej dwóch) dóbr od dostawców do odbiorców. W stochastycznej wersji zadania wielkości popytu poszczególnych odbiorców na poszczególne dobra są zmiennymi losowymi, a celem jest minimalizacja sumy kosztów transportu i wartości oczekiwanej dodatkowych kosztów związanych z realizacją dostaw w wielkości innej niż rzeczywista realizacja popytu. W uogólnionej wersji zagadnienia zakłada się ponadto, że ilości transportowanych dóbr zmieniają się w czasie transportu. W pracy przedstawiony został model zadania i zaproponowana metoda jego rozwiązywania
URL https://www.ue.katowice.pl/fileadmin/user_upload/wydawnictwo/SE_Artyku%C5%82y_231_250/SE_248/01.pdf
Languagepl polski
Score (nominal)10
Score sourcejournalList
ScoreMinisterial score = 10.0, 17-12-2019, ArticleFromJournal
Ministerial score (2013-2016) = 10.0, 17-12-2019, ArticleFromJournal
Citation count*
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?