Aspekty nanomateriałów w zastosowaniach cywilnych i militarnych. Część 2. Wykorzystanie i obawy wynikające z ich uwalniania do środowiska przyrodniczego

Zenon Foltynowicz , Bogdan Czajka , Andrzej Maranda , Leszek Wachowski

Abstract

The dynamic development of nanosciences and nanotechnologies has led to revolutionary changes in many areas of science and industry, raising a great deal of hope for the potential for solving all of the major problems of the modern world. Nanostructural materials, also known as nanoparticles, represent nanotechnology products with unique physical, chemical, biological and mechanical properties compared to their macroscale counterparts. All this lead to their increasingly practical to use. The paper presents the possibilities of the application of nanoparticles with particular regard to the defense sector and the concerns arising from their release into the natural environment.
Author Zenon Foltynowicz (WT / KTiEPP)
Zenon Foltynowicz,,
- Department of Industrial Products and Ecology
, Bogdan Czajka - Instytut Metali Nieżelaznych w Gliwicach, Oddział w Poznaniu
Bogdan Czajka,,
-
, Andrzej Maranda - Wojskowa Akademia Techniczna w Warszawie
Andrzej Maranda,,
-
, Leszek Wachowski - Adam Mickiewicz University (UAM)
Leszek Wachowski,,
-
Other language title versionsAspects of nanomaterials for civil and military applications. Part II. The use of and concerns arising from infiltration of the natural environment
Journal seriesMateriały Wysokoenergetyczne, ISSN 2083-0165, (B 5 pkt)
Issue year2017
Vol9
Pages18-48
Publication size in sheets1.5
Keywords in Polishnanomateriały, nanoprodukty, nanomateriały militarne, aspekty środowiskowe
Keywords in Englishnanomaterials, nanoproducts, military nanomaterials, environmental aspect
Abstract in PolishDynamiczny rozwój nanonauki i nanotechnologii sprawił, że w wielu dziedzinach nauki i w sektorach przemysłu zachodzą rewolucyjne zmiany budząc ogromne nadzieje na potencjalną możliwość rozwiązania całego szeregu istotnych problemów współczesnego świata. Nanostrukturalne materiały określane też mianem nanocząstek inżynierskich stanowiące produkt nanotechnologii wykazują w porównaniu do swoich odpowiedników w skali makro unikatowe właściwości fizyczne, chemiczne, biologiczne i mechaniczne. Wszystko to sprawia, że znajdują one coraz szersze praktyczne zastosowanie. W pracy zaprezentowano możliwości stosowania nanocząstek inżynierskich ze szczególnym uwzględnieniem sektora obronnego oraz obawy wynikające z ich uwalniania do środowiska przyrodniczego.
DOIDOI:10.22211/matwys/0158
URL http://www.ipo.waw.pl/wydawnictwa/materialy-wysokoenergetyczne/MatWysokoenergetycznetom9/158.pdf
Languagepl polski
Score (nominal)5
Score sourcejournalList
ScoreMinisterial score = 5.0, 09-04-2020, ArticleFromJournal
Citation count*
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?