Bariery rozwoju relacji kooperacyjnych

Dariusz Nowak

Abstract

The paper presents the essential barriers of inter-organizational cooperative relations. Based on empirical researches the author identified seven critical factors grouped together under name: risk, people, restriction, production, logistic, relation and quality. The author prepared their hierarchy and evaluation using the procedure of factor analysis. The results show that the process of managing interdependencies is influenced by all kinds of fears and uncertainties concerning the behavior and dealing with contractors participating in achieving the agreed goals. Determination of the critical factors in the development of relations may help the business practitioners to understand their own importance and their influence on the development of new forms of cooperation. Their identification and analysis enable the development of a series of actions that will effectively mitigate the risks and contribute to the increase in scope, level, quality and intensity of cooperation in the future.
Autor Dariusz Nowak (WZ / KZAZP)
Dariusz Nowak
- Katedra Zarządzania i Analizy Zasobów Przedsiębiorstwa
Inne wersje tytułuBarriers of Cooperative Relation Development
Tytuł czasopisma/seriiProblemy Zarządzania, ISSN 1644-9584, (B 11 pkt)
Rok wydania2015
Tom13
Nr1
Paginacja47-67
Objętość publikacji w arkuszach wydawniczych1
Słowa kluczowe w języku polskimWspółpraca przedsiębiorstw, Przewaga konkurencyjna, Bariery rozwojowe
Słowa kluczowe w języku angielskimEnterprises cooperation, Competitive advantage, Development barriers
Streszczenie w języku polskimCelem niniejszego artykułu jest określenie i zbadanie zasadniczych barier rozwoju międzyorganizacyjnych relacji kooperacyjnych. Na podstawie przeprowadzonych badań empirycznych zidentyfikowano siedem krytycznych czynników, które dotyczą kategorii: ryzyka, ludzi, restrykcji, produkcji, logistyki, relacji i jakości. Autor dokonał ich hierarchizacji i oceny, wykorzystując procedurę analizy czynnikowej. Wyniki pokazują, że na proces zarządzania współzależnością szczególny wpływ mają wszelkiego rodzaju obawy i niepewności dotyczące zachowania i postępowania kontrahentów współuczestniczących w realizacji przyjętych celów. Ustalenie krytycznych czynników rozwoju relacji może pomóc praktykom gospodarczym zrozumieć własne znaczenie oraz wpływ na rozwój form współpracy. Ich identyfikacja i analiza umożliwiają wypracowanie szeregu działań, które skutecznie będą niwelować zagrożenia i przyczynią się do wzrostu zakresu, poziomu, jakości i intensywności współpracy w przyszłości.
DOIDOI:10.7172/1644-9584.50.3
URL https://pz.wz.uw.edu.pl/resources/html/article/details?id=169650
Językpl polski
Punktacja (całkowita)11
Żródło punktacjijournalList
PunktacjaPunktacja MNiSW = 11.0, 30-12-2019, ArticleFromJournal
Punktacja MNiSW (2013-2016) = 11.0, 30-12-2019, ArticleFromJournal
Liczba cytowań*7 (2020-07-30)
Cytuj
Udostępnij Udostępnij

Pobierz odnośnik do tego rekordu


* Podana liczba cytowań wynika z analizy informacji dostępnych w Internecie i jest zbliżona do wartości obliczanej przy pomocy systemu Publish or Perish.
Powrót
Potwierdzenie
Czy jesteś pewien?