Bariery rozwoju relacji kooperacyjnych

Dariusz Nowak

Abstract

The paper presents the essential barriers of inter-organizational cooperative relations. Based on empirical researches the author identified seven critical factors grouped together under name: risk, people, restriction, production, logistic, relation and quality. The author prepared their hierarchy and evaluation using the procedure of factor analysis. The results show that the process of managing interdependencies is influenced by all kinds of fears and uncertainties concerning the behavior and dealing with contractors participating in achieving the agreed goals. Determination of the critical factors in the development of relations may help the business practitioners to understand their own importance and their influence on the development of new forms of cooperation. Their identification and analysis enable the development of a series of actions that will effectively mitigate the risks and contribute to the increase in scope, level, quality and intensity of cooperation in the future.
Author Dariusz Nowak (WZ / KZAZP)
Dariusz Nowak,,
- KZAZP
Other language title versionsBarriers of Cooperative Relation Development
Journal seriesProblemy Zarządzania, ISSN 1644-9584, (B 11 pkt)
Issue year2015
Vol13
No1
Pages47-67
Publication size in sheets1
Keywords in PolishWspółpraca przedsiębiorstw, Przewaga konkurencyjna, Bariery rozwojowe
Keywords in EnglishEnterprises cooperation, Competitive advantage, Development barriers
Abstract in PolishCelem niniejszego artykułu jest określenie i zbadanie zasadniczych barier rozwoju międzyorganizacyjnych relacji kooperacyjnych. Na podstawie przeprowadzonych badań empirycznych zidentyfikowano siedem krytycznych czynników, które dotyczą kategorii: ryzyka, ludzi, restrykcji, produkcji, logistyki, relacji i jakości. Autor dokonał ich hierarchizacji i oceny, wykorzystując procedurę analizy czynnikowej. Wyniki pokazują, że na proces zarządzania współzależnością szczególny wpływ mają wszelkiego rodzaju obawy i niepewności dotyczące zachowania i postępowania kontrahentów współuczestniczących w realizacji przyjętych celów. Ustalenie krytycznych czynników rozwoju relacji może pomóc praktykom gospodarczym zrozumieć własne znaczenie oraz wpływ na rozwój form współpracy. Ich identyfikacja i analiza umożliwiają wypracowanie szeregu działań, które skutecznie będą niwelować zagrożenia i przyczynią się do wzrostu zakresu, poziomu, jakości i intensywności współpracy w przyszłości.
DOIDOI:10.7172/1644-9584.50.3
URL https://pz.wz.uw.edu.pl/resources/html/article/details?id=169650
Languagepl polski
Score (nominal)11
Score sourcejournalList
ScoreMinisterial score = 11.0, 30-12-2019, ArticleFromJournal
Ministerial score (2013-2016) = 11.0, 30-12-2019, ArticleFromJournal
Citation count*7 (2020-09-18)
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?