Promotion of human capital of the rural population in the development process of selected social economy operators

Grażyna Krzyminiewska

Abstract

The problem addressed in this paper relates to the need to promote human capital of the rural population as it remains on an unsatisfactory level in some social groups. This paper argues that people with low potential should be assisted with a professional and social inclusion instrument implemented by social economy operators who, due to their fundamental characteristics, could become an instrument for labor market and social inclusion of the rural population (primarily including those who, for various reasons, remain outside the labor market). This will allow for the strategic goal of human capital development.
Autor Grażyna Krzyminiewska (WE / KSiF)
Grażyna Krzyminiewska
- Katedra Socjologii i Etyki Gospodarczej
Inne wersje tytułuKształtowanie kapitału ludzkiego mieszkańców wsi w procesie rozwoju wybranych podmiotów ekonomii społecznej
Tytuł czasopisma/seriiJournal of Agribusiness and Rural Development, ISSN 1899-5241, e-ISSN 1899-5772, (B 13 pkt)
Rok wydania2017
Nr2 (44)
Paginacja377-382
Objętość publikacji w arkuszach wydawniczych0.5
Słowa kluczowe w języku polskimekonomia społeczna, obszary wiejskie, kapitał ludzki
Słowa kluczowe w języku angielskimsocial economy, rural areas, human capital
Streszczenie w języku polskim Podjęty problem związany jest z koniecznością kształtowania kapitału ludzkiego mieszkańców wsi ze względu na nadal niesatysfakcjonujący jego poziom w niektórych grupach społecznych. W artykule postawiono tezę, że do osób o niskim potencjale powinien być kierowany instrument aktywizacji zawodowej i społecznej realizowany przez podmioty ekonomii społecznej, które przez swoje fundamentalne cechy mogą stanowić jeden z instrumentów włączania w rynek pracy i w życie społeczne osób ze środowiska wiejskiego. Przede wszystkim chodzi tu o tę populację, która z różnych względów pozostaje poza jego obszarem. W ten sposób można osiągnąć strategiczny cel, jakim jest rozwój kapitału ludzkiego.
DOIDOI:10.17306/J.JARD.2017.00299
URL http://www1.up.poznan.pl/jard/index.php/jard/article/view/72
Języken angielski
Punktacja (całkowita)13
Żródło punktacjijournalList
PunktacjaPunktacja MNiSW = 13.0, 07-04-2020, ArticleFromJournal
Liczba cytowań*
Cytuj
Udostępnij Udostępnij

Pobierz odnośnik do tego rekordu


* Podana liczba cytowań wynika z analizy informacji dostępnych w Internecie i jest zbliżona do wartości obliczanej przy pomocy systemu Publish or Perish.
Powrót
Potwierdzenie
Czy jesteś pewien?