Promotion of human capital of the rural population in the development process of selected social economy operators

Grażyna Krzyminiewska

Abstract

The problem addressed in this paper relates to the need to promote human capital of the rural population as it remains on an unsatisfactory level in some social groups. This paper argues that people with low potential should be assisted with a professional and social inclusion instrument implemented by social economy operators who, due to their fundamental characteristics, could become an instrument for labor market and social inclusion of the rural population (primarily including those who, for various reasons, remain outside the labor market). This will allow for the strategic goal of human capital development.
Author Grażyna Krzyminiewska (WE / KSiF)
Grażyna Krzyminiewska,,
- Department of Sociology and Philosophy
Other language title versionsKształtowanie kapitału ludzkiego mieszkańców wsi w procesie rozwoju wybranych podmiotów ekonomii społecznej
Journal seriesJournal of Agribusiness and Rural Development, ISSN 1899-5241, e-ISSN 1899-5772, (B 13 pkt)
Issue year2017
No2 (44)
Pages377-382
Publication size in sheets0.5
Keywords in Polishekonomia społeczna, obszary wiejskie, kapitał ludzki
Keywords in Englishsocial economy, rural areas, human capital
Abstract in Polish Podjęty problem związany jest z koniecznością kształtowania kapitału ludzkiego mieszkańców wsi ze względu na nadal niesatysfakcjonujący jego poziom w niektórych grupach społecznych. W artykule postawiono tezę, że do osób o niskim potencjale powinien być kierowany instrument aktywizacji zawodowej i społecznej realizowany przez podmioty ekonomii społecznej, które przez swoje fundamentalne cechy mogą stanowić jeden z instrumentów włączania w rynek pracy i w życie społeczne osób ze środowiska wiejskiego. Przede wszystkim chodzi tu o tę populację, która z różnych względów pozostaje poza jego obszarem. W ten sposób można osiągnąć strategiczny cel, jakim jest rozwój kapitału ludzkiego.
DOIDOI:10.17306/J.JARD.2017.00299
URL http://www1.up.poznan.pl/jard/index.php/jard/article/view/72
Languageen angielski
Score (nominal)13
Score sourcejournalList
ScoreMinisterial score = 13.0, 07-04-2020, ArticleFromJournal
Citation count*
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?