Zmiany w metodologii przeprowadzania i dokumentowania audytu wewnętrznego w jednostkach sektora finansów publicznych

Katarzyna Sojka

Abstract

The publication presents the changes made to the Minister of Finance of 4 September 2015 on internal audit and information about the work and results of the audit. The changes are effective from 1 January 2016 except as provided in the preparation of the annual audit plan. The plan was drawn up by the end of 2015, introduced by regulation. The main objective of the legislature with the introduction of methodological changes was to improve the quality and effectiveness of the internal audit functioning in the public finance sector units. The publication discusses the changes and presented the form of their implementation. They presented the issues which are not included in the Regulation introduced methodological.
Author Katarzyna Sojka (UEP)
Katarzyna Sojka,,
- Poznań University of Economics and Business
Other language title versionsChanges in the Methodology for Conducting and Documenting Internal Audit Units of the Public Finance Sector
Journal seriesCzasopismo Ekonomia i Zarządzanie, ISSN 2084-963X, (0 pkt)
Issue year2016
No2
Pages21-29
Publication size in sheets0.5
Keywords in PolishAudyt wewnętrzny, Dokumentacja, Metodologia badań, Finanse publiczne, Jednostka sektora finansów publicznych, Sektor finansów publicznych
Keywords in EnglishInternal audit, Documentation, Research methodology, Public finance, Public finance sector units, Public finance sector
Abstract in PolishPublikacja prezentuje zmiany wprowadzane Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 4 września 2015 roku w sprawie audytu wewnętrznego oraz informacji o pracy i wynikach tego audytu. Zmiany obowiązują od 1 stycznia 2016 roku z wyjątkiem zapisów w zakresie przygotowania rocznego planu audytu. Plan należało sporządzić do końca roku 2015 według wprowadzanego rozporządzenia. Głównym założeniem ustawodawcy związanym z wprowadzeniem zmian metodologicznych była poprawa, jakości i efektywności działania audytu wewnętrznego funkcjonującego w jednostkach sektora finansów publicznych. W publikacji omówiono wprowadzone zmiany oraz zaprezentowano formę ich realizacji. Przedstawiono także kwestie, których nie ujęto we wprowadzonym rozporządzeniu metodologicznym.
Languagepl polski
Score (nominal)0
ScoreMinisterial score = 0.0, ArticleFromJournal
Ministerial score (2013-2016) = 0.0, ArticleFromJournal - czasopismo zagraniczne spoza list
Citation count*
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?