Dylematy pomiaru efektywności organizacji

Anna Chwiłkowska-Kubala

Abstract

Cel: Celem artykułu jest prezentacja dylematów pojawiających się w toku badań nad efektywnością organizacji oraz podejść do pomiaru efektywności organizacji stosowanych w postępowaniach badawczych. Metodyka badań: Badania oparto na studiach literaturowych – opracowaniach polskich i anglojęzycznych, w szczególności analizie poddano 13 opracowań, w których prezentowane wyniki odnoszą się do kategorii efektywności. Wyniki badań: Analiza literatury pozwala na wyprowadzenie wniosku, że w badaniach nad efektywnością organizacji zasadne okazuje się przyjęcie miar subiektywnych, które pozwalają na porównywanie wyników przedsiębiorstw funkcjonujących w różnych branżach oraz ograniczają konieczność ujawniania przez respondentów poufnych informacji obiektywnych. Wnioski: Prowadzone rozważania nad efektywnością organizacji, zarówno w polskim, jak i w zagranicznym środowisku naukowym, wykraczają poza proste określenie i porównanie relacji efektów do nakładów. W artykule wskazano na trzy kategorie dylematów pojawiających się w badaniach nad efektywnością organizacji: natury definicyjnej, związanych w wyborem perspektywy oceny efektywności organizacji oraz dotyczących wyboru odpowiednich miar służących ocenie efektywności organizacji. Wkład w rozwój dyscypliny: Próba uporządkowania oraz nakreślenie kierunków rozważań dotyczących problematyki efektywności organizacji.
Author Anna Chwiłkowska-Kubala (WZ / KTOiZ)
Anna Chwiłkowska-Kubala,,
- Department of Organisation and Management Theory
Journal seriesZeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, [Cracow Review of Economics and Management], ISSN 1898-6447, e-ISSN 2545-3238, (N/A 20 pkt)
Issue year2019
No5 (983)
Pages7-21
Publication size in sheets0.7
Keywords in Polishefektywność organizacji, pomiar efektywności, miary subiektywne, pozafinansowa ocena efektywności
Keywords in Englishorganisational effectiveness, effectiveness measurement, subjective measures, non-financial effectiveness assessment
DOIDOI:10.15678/ZNUEK.2019.0983.0501
Languagepl polski
Score (nominal)20
Score sourcejournalList
ScoreMinisterial score = 20.0, 08-07-2020, ArticleFromJournal
Citation count*
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?