Ceny i produkcja. Pieniężna teoria cyklu koniunkturalnego w ujęciu Friedricha Augusta von Hayeka

Katarzyna Appelt

Abstract

The article concerns the essence of the Austrian theory of the trade cycle. An expansion in banking credit leads to a divergence of the bank interest rate from the natural rate of interest. This has far-reaching implications for the economy. Among other things, it causes a misallocation of resources. Entrepreneurs undertake new investment projects, which cannot be finalized due to the rising costs of investment. Credit expansion initiates an economic boom, which is unavoidably followed by a period of recession. This modifies the structure of production, making it inadequate in terms of consumer preferences
Author Katarzyna Appelt (WGM / KFM)
Katarzyna Appelt,,
- Department of International Finance
Other language title versionsPrices and Production. Monetary Theory of the Trade Cycle According to Friedrich August von Hayek
Journal seriesStudia Oeconomica Posnaniensia, ISSN 2300-5254, e-ISSN 2449-9099, (B 10 pkt)
Issue year2015
Vol3
No2
Pages 55-69
Publication size in sheets0.7
Keywords in Polish pieniężna teoria cyklu koniunkturalnego, preferencja czasowa, subiektywna teoria wartości, struktura produkcji, procent pierwotny
Keywords in Englishmonetary theory of the trade cycle, time preference, subjective theory of value, structure of production, natural rate of interest
Abstract in PolishOdchylenie bankowej stopy procentowej od stopy procentu pierwotnego prowadzi do zmian cen dóbr wszystkich rzędów. Początkowo rosną ceny dóbr wyższych rzędów, a ceny dóbr konsumpcyjnych utrzymują się na tym samym poziomie. Następnie dynamika wzrostu cen dóbr konsumpcyjnych przewyższa dynamikę wzrostu cen dóbr wyższego rzędu. Zmianom cen towarzyszą zmiany w strukturze produkcji, która najpierw rozszerza się - boom inwestycyjny, a następnie kurczy - recesja gospodarcza. Ekspansja kredytowa skutkuje przejściem do relatywnie mniej kapitalistycznych metod produkcji (less capitalistic form of production), tj. do niższej stopy produktywności oraz wyższych cen. Efektywną alokację zasobów zapewnia rynek, na którym kształtuje się stopa procentowa oddająca preferencje uczestników wymiany
URL http://www.soep.ue.poznan.pl/jdownloads/Wszystkie%20numery/Rok%202015/10_szutowski.pdfhttp://www.soep.ue.poznan.pl/jdownloads/Wszystkie%20numery/Rok%202015/03_appelt.pdf
Languagepl polski
File
03_appelt.pdf 175.14 KB
Score (nominal)10
ScoreMinisterial score = 10.0, 31-03-2019, ArticleFromJournal
Ministerial score (2013-2016) = 10.0, 31-03-2019, ArticleFromJournal
Citation count*
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?