Zróżnicowanie gospodarstw mlecznych FADN w makroregionach unii europejskiej względem determinant produkcji mleka

Marta Guth , Sebastian Stępień

Abstract

The aim of the paper was to determine the diversity of dairy farms in macro-regions of the European Union in terms of economic determinants of milk production in 2011. The focus was to investigate whether and how the factors of differentiation of the milk production in 2011 diversify production results of farms. To achieve that there was factor analysis used, which distinguished the factors that influence milk production in FADN dairy farms in macro-regions of the European Union, ie. market relations (price-cost), resources of production factors and the financial and assets situation of dairy farms FADN macro-regions in the European Union. Then there was a hierarchical cluster analysis using Ward method conducted to find farms from EU regions with similar economic conditions for milk production. It also specifies if the Polish macro-regions are competitive in milk production in the European Union.
Author Marta Guth (WE / KMiGŻ)
Marta Guth,,
- Department of Macroeconomics and Agricultural Economics
, Sebastian Stępień (WE / KMiGŻ)
Sebastian Stępień,,
- Department of Macroeconomics and Agricultural Economics
Other language title versionsDiversity of FADN Milk Farms in Macro-Regions of the European Union in Terms of Milk Production Determinants
Journal seriesRoczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu, ISSN 1508-3535, (B 10 pkt)
Issue year2016
Vol18
No4
Pages86-91
Publication size in sheets0.5
Keywords in Polishprodukcja mleka, determinanty produkcji, analiza czynnikowa, analiza skupień, makroregiony Unii Europejskiej
Keywords in Englishmilk production, production determinants, factor analysis, cluster analysis, macro-regions of the European Union
Abstract in PolishCelem artykułu jest określenie zróżnicowania gospodarstw w makroregionach Unii Europejskiej względem ekonomicznych determinant produkcji mleka w 2011 roku. Podjęto próbę zbadania, czy i w jaki sposób czynniki decydujące o zróżnicowaniu rynku mleka w 2011 roku różnicują gospodarstwa mleczne FADN w makroregionach Unii Europejskiej. Posłużono się analizą czynnikową, w ramach której wyróżniono czynniki wpływające na produkcję mleka w gospodarstwach mlecznych FADN w makroregionach UE, tj. relacje rynkowe (cenowo-kosztowe), zasoby czynników wytwórczych i sytuację finansową gospodarstw mlecznych FADN w makroregionach UE. Przeprowadzono hierarchiczną analizę skupień metodą Warda w celu odnalezienia gospodarstw o podobnych uwarunkowaniach ekonomicznych do produkcji mleka. Ponadto określono, czy polskie makroregiony są konkurencyjne w produkcji mleka w skali UE.
URL http://rn.seria.com.pl/rn/category/5-18-4.html?download=220:18-4-guth
Languagepl polski
Score (nominal)10
Score sourcejournalList
ScoreMinisterial score = 10.0, 18-12-2019, ArticleFromJournal
Ministerial score (2013-2016) = 10.0, 18-12-2019, ArticleFromJournal
Citation count*
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?