Satysfakcja z pracy dydaktycznej nauczycieli akademickich oraz doktorantów

Adam Metelski

Abstract

Despite the fact that job satisfaction is an area that is very commonly researched, it still continues to fascinate. The purpose of this article is to present the results and conclusions of a study on teaching satisfaction of an academic faculty and PhD students, with a particular emphasis on their position at the university. The roles of an academic faculty cover several areas of activity (teaching, scientific and organizational), but this article focuses only on the activity of teaching. Whereas interest in job position stems from the fact, that it is one of the important factors that determines the level of employee satisfaction.
Autor Adam Metelski (WE / KEiRK)
Adam Metelski
- Katedra Edukacji i Rozwoju Kadr
Inne wersje tytułuThe teaching satisfaction of an academic faculty and PhD students
Tytuł czasopisma/seriiStudia Oeconomica Posnaniensia, ISSN 2300-5254, e-ISSN 2449-9099, (B 10 pkt)
Rok wydania2017
Tom5
Nr3
Paginacja86-99
Objętość publikacji w arkuszach wydawniczych0.65
Słowa kluczowe w języku polskimsatysfakcja z pracy, nauczyciele akademiccy, praca dydaktyczna, wartość pracy, doktoranci
Słowa kluczowe w języku angielskimjob satisfaction, academic faculty, teaching, the value of work, PhD students
Streszczenie w języku polskim Pomimo że satysfakcja z pracy jest obszarem bardzo często badanym, nadal potrafi fascynować. Celem niniejszego artykułu było przedstawienie wyników i wniosków z badania satysfakcji z pracy dydaktycznej nauczycieli akademickich i doktorantów, ze szczególnym uwzględnieniem stanowiska zajmowanego na uczelni. Praca naukowo-dydaktyczna składa się z kilku obszarów (dydaktycznego, naukowego i organizacyjnego), które mogą mieć wpływ na ogólną satysfakcję z pracy, jednak niniejszy artykuł koncentruje się wyłącznie na obszarze dydaktycznym. Zainteresowanie zajmowanym stanowiskiem wynika z tego, że jest to jeden z podstawowych czynników determinujących poziom satysfakcji pracownika.
DOIDOI:10.18559/SOEP.2017.3.5
URL http://soep.ue.poznan.pl/New_SOEP_site/jdownloads/Wszystkie%20numery/Rok%202017/05_Metelski.pdf
Językpl polski
Plik
05_Metelski.pdf 367.46 KB
Punktacja (całkowita)10
Żródło punktacjijournalList
PunktacjaPunktacja MNiSW = 10.0, 01-04-2020, ArticleFromJournal
Liczba cytowań*
Cytuj
Udostępnij Udostępnij

Pobierz odnośnik do tego rekordu


* Podana liczba cytowań wynika z analizy informacji dostępnych w Internecie i jest zbliżona do wartości obliczanej przy pomocy systemu Publish or Perish.
Powrót
Potwierdzenie
Czy jesteś pewien?