Satysfakcja z pracy dydaktycznej nauczycieli akademickich oraz doktorantów

Adam Metelski

Abstract

Despite the fact that job satisfaction is an area that is very commonly researched, it still continues to fascinate. The purpose of this article is to present the results and conclusions of a study on teaching satisfaction of an academic faculty and PhD students, with a particular emphasis on their position at the university. The roles of an academic faculty cover several areas of activity (teaching, scientific and organizational), but this article focuses only on the activity of teaching. Whereas interest in job position stems from the fact, that it is one of the important factors that determines the level of employee satisfaction.
Author Adam Metelski (WE / KEiRK)
Adam Metelski,,
- Department of Education and Personnel Development
Other language title versionsThe teaching satisfaction of an academic faculty and PhD students
Journal seriesStudia Oeconomica Posnaniensia, ISSN 2300-5254, e-ISSN 2449-9099, (B 10 pkt)
Issue year2017
Vol5
No3
Pages86-99
Publication size in sheets0.65
Keywords in Polishsatysfakcja z pracy, nauczyciele akademiccy, praca dydaktyczna, wartość pracy, doktoranci
Keywords in Englishjob satisfaction, academic faculty, teaching, the value of work, PhD students
Abstract in Polish Pomimo że satysfakcja z pracy jest obszarem bardzo często badanym, nadal potrafi fascynować. Celem niniejszego artykułu było przedstawienie wyników i wniosków z badania satysfakcji z pracy dydaktycznej nauczycieli akademickich i doktorantów, ze szczególnym uwzględnieniem stanowiska zajmowanego na uczelni. Praca naukowo-dydaktyczna składa się z kilku obszarów (dydaktycznego, naukowego i organizacyjnego), które mogą mieć wpływ na ogólną satysfakcję z pracy, jednak niniejszy artykuł koncentruje się wyłącznie na obszarze dydaktycznym. Zainteresowanie zajmowanym stanowiskiem wynika z tego, że jest to jeden z podstawowych czynników determinujących poziom satysfakcji pracownika.
DOIDOI:10.18559/SOEP.2017.3.5
URL http://soep.ue.poznan.pl/New_SOEP_site/jdownloads/Wszystkie%20numery/Rok%202017/05_Metelski.pdf
Languagepl polski
File
05_Metelski.pdf 367.46 KB
Score (nominal)10
Score sourcejournalList
ScoreMinisterial score = 10.0, 01-04-2020, ArticleFromJournal
Citation count*
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?