Weryfikacja hipotezy schumpeterowskiej w kontekście rodzajowej struktury wdrażanych innowacji

Anna Kozłowska , Agnieszka Szczepkowska-Flis

Abstract

The aim of the study was to assess the relationship between the concentration of production and innovative activity. Econometric study was conducted for industries of Polish manufacturing in the years 2006-2014. We used two kinds of innovations indicators, measuring product and process innovations. Branches of Polish manufacturing were divided in two sectors: of high (sector W) and low (sector N) technology. The analysis revealed two kinds of relationships between the concentration of production and innovations: a negative relationship for process innovation in sector W and for product innovation in sector N and non-linear relationship, described by convex parabola, for product innovation in sector W and process innovation in sector N. Our results do not allow for positive verification of the Schumpeterian hypothesis. Moreover, they indicate that the economic relationship between the concentration of production and innovations is more complex than postulated by Schumpeter or Arrow.
Author Anna Kozłowska (WZ / KM)
Anna Kozłowska,,
- Department of Microeconomics
, Agnieszka Szczepkowska-Flis (WT / KKG)
Agnieszka Szczepkowska-Flis,,
- Department of Business Activity
Other language title versionsVerification of Schumpeterian Hypothesis in The Context of Generic Structure of Innovations
Journal seriesPrace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego We Wrocławiu, ISSN 1899-3192, e-ISSN 2392-0041, [0324-8445], (B 10 pkt)
Issue year2016
No449
Pages319-328
Publication size in sheets0.5
Keywords in Polishaktywność innowacyjna, koncentracja, hipoteza schumpeterowska
Keywords in Englishinnovative activity, concentration, Schumpeterian hypothesis
Abstract in PolishCelem badania było oszacowanie związku między koncentracją produkcji i działalnością innowacyjną. Badanie przeprowadzono dla branż polskiego przemysłu przetwórczego w latach 2006-2014. W analizie zastosowano wskaźniki odzwierciedlające dwa rodzaje innowacji: produktowe i procesowe oraz dokonano podziału branż na dwa sektory: wysokiej (sektor W) i niskiej (sektor N) techniki. Wyniki wskazują, że dla analizowanych zbiorowości branż charakterystyczne były dwa rodzaje relacji między koncentracją a skalą innowacji: związek negatywny dla innowacji procesowych w sektorze W i dla innowacji produktowych w sektorze N oraz związek opisany wypukłą parabolą dla innowacji produktowych w sektorze W i innowacji procesowych w sektorze N. Rezultaty te nie dają podstawy do pozytywnej weryfikacji hipotezy schumpeterowskiej. Co więcej, dowodzą, że w rzeczywistości gospodarczej związek między koncentracją produkcji i innowacjami jest bardziej złożony niż postulowany przez Schumpetera czy Arrowa.
DOIDOI:10.15611/pn.2016.449.28
URL http://direct.dbc.wroc.pl/dlibra/docmetadata?id=35869&from=publication
Languagepl polski
Score (nominal)10
Score sourcejournalList
ScoreMinisterial score = 10.0, 17-12-2019, ArticleFromJournal
Ministerial score (2013-2016) = 10.0, 17-12-2019, ArticleFromJournal
Citation count*
Additional fields
Tytuł numeruEkonomia
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?