Firm specific determinants of capital structure in European advanced developing countries

Maciej Stradomski , Katarzyna Schmidt

Abstract

The problem of the determinants of the firm financing structure has been researched in literature for years. Still, there is a lot of ambiguity and difference of opinion in that area. Consequently, in this study the authors have decided to analyse firm specific determinants of capital structure in selected advanced developing economies. The research was conducted on companies from four European markets: Polish, Czech, Greek, and Hungarian. The analysed data covered the period 2009–2017. The applied research method was panel data regression with fixed effects. The outcome shows that company decisions concerning the source of financing from the Greek and Hungarian markets are better explained by the pecking order theory, while in the case of the Czech market the trade-off theory works better. For the Polish market neither the pecking order theory nor the trade-off theory has been proved convincingly.
Author Maciej Stradomski (WZ / KIiRK)
Maciej Stradomski,,
- Department of Investment and Capital Markets
, Katarzyna Schmidt (WZ / KIiRK)
Katarzyna Schmidt,,
- Department of Investment and Capital Markets
Journal seriesBank i Kredyt, ISSN 0137-5520, (N/A 40 pkt)
Issue year2020
Vol51
No3
Pages263-292
Publication size in sheets1.45
Keywords in Polishstruktura kapitałowa, zadłużenie, teoria hierarchii wyboru źródeł finansowania, teoria substytucji
Keywords in Englishfinancing structure, indebtedness, pecking order theory, trade-off theory
Abstract in PolishGłównym celem niniejszego artykułu była analiza mikrodeterminant (specyficznych dla danego przedsiębiorstwa) struktury kapitału w wybranych zaawansowanie rozwijających się gospodarkach, tj. w Polsce, Czechach, Grecji i na Węgrzech. Na podstawie literatury przedmiotu wybrano siedem zmiennych objaśniających, które wprowadzono do modelu jako potencjalne determinanty struktury finansowania spółek. Jako zmienne niezależne wybrano: wiek, rozmiar, strukturę aktywów, rentowność sprzedaży, rentowność aktywów ogółem, płynność i nieodsetkową tarczę podatkową. Zmienną objaśniającą była struktura finansowania spółek, weryfikowana za pomocą pięciu różnych wskaźników. Z uwagi na dostępność danych w modelu uwzględniono dziewięć lat, to jest od 2009 do 2017 r. Ostatecznie za pomocą analizy regresji panelowej w badaniu zweryfikowano 20 modeli, po pięć dla każdej gospodarki.
URL https://bankikredyt.nbp.pl/content/2020/03/BIK_03_2020_03.pdf
Languageen angielski
Score (nominal)40
Score sourcejournalList
ScoreMinisterial score = 40.0, 25-11-2020, ArticleFromJournal
Citation count*
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?