Kwota wolna od podatku w Polsce w kontekście minimum egzystencji i minimum socjalnego

Maciej Szczepkowski

Abstract

One of the flagship election promises that often appeared during the campaign before the presidential elections and parliamentary elections in Poland in 2015, was a promise to raise the tax-free amount. As it turned out later, the turning point in the context of the changes was judgment of the Constitutional Tribunal from 28 October 2015. The aim of this article is to present the essence of the tax-free amount in relation to subsistence and social minimum. In addition, the article presents new legal solutions concerning the amount of tax free from 2017 and analysis of the amount of tax-free in Poland in comparison with other European Union countries. The change in the amount of tax-free in Poland since 2017 has made it equal to the minimum subsistence, but it is still low compared to other countries in the European Union - not only in comparison with the countries of Western Europe, but also countries at a similar level of economic development.
Autor Maciej Szczepkowski (WZ / KIiRK)
Maciej Szczepkowski
- Katedra Inwestycji i Rynków Kapitałowych
Inne wersje tytułuTax-Free Amount in Poland in The Context of Minimum Subsistence and Social Minimum
Tytuł czasopisma/seriiPrace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego We Wrocławiu, ISSN 1899-3192, e-ISSN 2392-0041, [0324-8445], (B 10 pkt)
Rok wydania2017
Nr488
Paginacja245-254
Objętość publikacji w arkuszach wydawniczych0.5
Słowa kluczowe w języku polskimkwota wolna od podatku, minimum egzystencji, minimum socjalne
Słowa kluczowe w języku angielskimtax-free amount, subsistence minimum, social minimum
Streszczenie w języku polskimJedną ze sztandarowych obietnic wyborczych podczas kampanii przed wyborami prezydenckimi i parlamentarnymi w Polsce w 2015 r. była obietnica podniesienia kwoty wolnej od podatku. Jak się okazało, punktem zwrotnym okazał się wyrok Trybunału Konstytucyjnego z 28 października 2015 r., zgodnie z którym przepisy o kwocie wolnej od podatku uznano za niekonstytucyjne. Celem pracy jest przedstawienie istoty kwoty wolnej od podatku na tle kwestii minimum egzystencji i minimum socjalnego wskazanych w wyroku TK. Ponadto przedstawiono nowe rozwiązania prawne dotyczące kwoty wolnej od podatku obowiązujące od 2017 r. oraz dokonano analizy wysokości kwoty wolnej od podatku w Polsce na tle innych krajów Unii Europejskiej. Zmiana wysokości tej kwoty w Polsce od 2017 r. spowodowała, że jest ona teraz równa minimum egzystencji, ale jest to kwota niska na tle innych krajów w Unii Europejskiej - w porównaniu zarówno z krajami Europy Zachodniej, jak i z krajami na podobnym poziomie rozwoju gospodarczego.
DOIDOI:10.15611/pn.2017.488.21
URL http://www.dbc.wroc.pl/dlibra/docmetadata?id=39306&from=publication
Językpl polski
Punktacja (całkowita)10
Żródło punktacjijournalList
PunktacjaPunktacja MNiSW = 10.0, 23-03-2020, ArticleFromJournal
Liczba cytowań*
Cytuj
Udostępnij Udostępnij

Pobierz odnośnik do tego rekordu


* Podana liczba cytowań wynika z analizy informacji dostępnych w Internecie i jest zbliżona do wartości obliczanej przy pomocy systemu Publish or Perish.
Powrót
Potwierdzenie
Czy jesteś pewien?