Użyteczność neuromarketingu w badaniach postaw etnocentrycznych konsumentów żywności

Ewa Jerzyk , Renata Nestorowicz , Anna Rogala

Abstract

The main objective of this paper is to indicate the possibility of using neuromarketing methods, such as eyetracking, EEG, GSR or myography, to determine the ethnocentric attitudes of the consumers, manifested by the preference of products of native origin. The usage of these methods may enrich the results of traditional surveys based on consumer declarations. As a starting point, the authors present the scales most frequently used in surveys of ethnocentric attitudes of the consumers, their modifications, as well as a new approach to declarative research. The usage of triangulation of traditional and neuromarketing methods could contribute to obtaining more reliable measurements of consumer ethnocentrism. However, the introduction of new research methods, involves certain risks and necessity to meet special requirements for neuromarketing researchers, which should be borne in mind when designing new consumer ethnocentrism surveys
Author Ewa Jerzyk (WZ / KSM)
Ewa Jerzyk,,
- Department of Marketing Strategies
, Renata Nestorowicz (WZ / KSM)
Renata Nestorowicz,,
- Department of Marketing Strategies
, Anna Rogala (WZ / KSM)
Anna Rogala,,
- Department of Marketing Strategies
Other language title versionsThe Utility of Neuromarketingin Surveying the Ethnocentric Attitudes of Consumers
Journal seriesMarketing i Zarządzanie, [Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Problemy Zarządzania, Finansów i Marketingu], ISSN 2450-775X, e-ISSN 2353-2874, [1509-0507], (B 9 pkt)
Issue year2018
No3 (53)
Pages75-85
Publication size in sheets0.5
Keywords in Polishetnocentryzm konsumencki, badania neuromarketingowe
Keywords in Englishconsumer ethnocentrism, neuromarketing research
Abstract in PolishCelem artykułu jest wskazanie możliwości wykorzystania metod neuromarketingowych, takich jak eyetracking, badanie EEG, GSR czy miografia,do określenia postaw etnocentrycznych konsumentów, przejawiających się preferowaniem produktów rodzimego pochodzenia. Zastosowanie tych metod może wzbogacić wyniki badań tradycyjnych, bazujących na deklaracjach konsumentów. Jako punkt wyjścia autorki przedstawiają najczęściej stosowane skale w badaniach postaw etnocentrycznych konsumentów, ich modyfikacje, jak również nowe podejście do badań deklaratywnych. Zastosowanie triangulacji metod tradycyjnych i neuromarketingowych mogłoby przyczynić się do uzyskania bardziej wiarygodnych pomiarów etnocentryzmu konsumenckiego. Wprowadzenie nowych metod badawczych wiąże się jednak z pewnym ryzykiem i szczególnymi wymaganiami stawianymi badaczom neuromarketingowym, o czym należy pamiętać przy projektowaniu nowych badań etnocentryzmu konsumenckiego
DOIDOI:10.18276/miz.2018.53-07
URL https://wnus.edu.pl/miz/file/article/view/15340.pdf
Languagepl polski
Score (nominal)9
Score sourcejournalList
ScoreMinisterial score = 9.0, 20-03-2020, ArticleFromJournal
Citation count*
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?