Kształtowanie wyników finansowych a wielkość zaciąganego kapitału obcego spółek notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie

Krzysztof Piasecki

Abstract

The article investigates whether there is a relationship between earnings management and an increase of amount of debt in companies listed on the Warsaw Stock Exchange. Two groups of companies have been compared: financially constrained and financially unconstrained. Panel regression was conducted including 197 companies in 2007-2013. The results indicate that it is a link between earnings management and the increase of amount of debt in financially constrained and financially unconstrained companies.
Author Krzysztof Piasecki (WZ / KIiN)
Krzysztof Piasecki,,
- Department of Investment and Real Estate
Other language title versionsRelationship Between Earnings Management and an Increase of Amount of Debt in Companies Listed on the Warsaw Stock Exchange
Journal seriesZeszyty Naukowe Uniwersytet Szczeciński. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, [Zeszyty Naukowe Uniwersytet Szczeciński. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia], ISSN 2450-7741, e-ISSN 2300-4460, [1733-2842], (B 9 pkt)
Issue year2015
No73
Pages219-228
Publication size in sheets0.65
Keywords in Polishkształtowanie wyniku finansowego, finanse przedsiębiorstw, kapitał obcy
Keywords in Englishearnings management, corporate finance, debt
Abstract in PolishCelem artykułu było zbadanie, czy istnieje zależność pomiędzy kształtowaniem wyników finansowych a wielkością zaciąganego kapitału obcego przez spółki notowane na GPW w Warszawie. Badaniu poddano dwie grupy spółek posiadających ograniczony dostęp do finansowania zewnętrznego i nieograniczonych finansowo. W badaniu została przeprowadzona analiza regresji panelowej, obejmująca 197 spółek notowanych na GPW w Warszawie z uwzględnieniem danych finansowych z lat 2007-2013. Otrzymane wyniki wskazują na istnienie zależności pomiędzy kształtowaniem wyników finansowych a wielkością zaciąganego kapitału obcego, zarówno w spółkach posiadających ograniczony dostęp do finansowania oraz mających dostęp do finansowania zewnętrznego w latach 2007-2013.
URL http://wneiz.pl/nauka_wneiz/frfu/73-2015/FRFU-73-219.pdf
Languagepl polski
Score (nominal)9
Score sourcejournalList
ScoreMinisterial score = 9.0, 30-12-2019, ArticleFromJournal
Ministerial score (2013-2016) = 9.0, 30-12-2019, ArticleFromJournal
Citation count*
Additional fields
Tytuł numeruRyzyko, zarządzanie, wartość
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?