Eksperymentalne podejście do łagodzenia ubóstwa. Nagroda Banku Szwecji im. Alfreda Nobla w 2019 r.: Esther Duflo, Abhijit Banerjee, Michael Kremer

Dominik Buttler , Jan Szambelańczyk

Abstract

Artykuł przedstawia dorobek naukowy laureatów Nagrody Banku Szwecji im. Alfreda Nobla w dziedzinie nauk ekonomicznych przyznanej w 2019 r.: E. Duflo, A. Banerjee i M. Kremera. Omówiony został ich wkład do badań nad przyczynami i sposobami łagodzenia ubóstwa na świecie, a przede wszystkim wkład do rozwoju badań eksperymentalnych w naukach społecznych wykorzystujących schemat randomizowanych badań kontrolowanych (RCT). W tym kontekście autorzy wyjaśniają także przyczyny wzrostu popularności podejścia eksperymentalnego w ekonomii rozwoju oraz omawiają jego silne strony i ograniczenia.
Author Dominik Buttler (WE / KPiPS)
Dominik Buttler,,
- Department of Labour and Social Policy
, Jan Szambelańczyk (WE / KPiPS)
Jan Szambelańczyk,,
- Department of Labour and Social Policy
Other language title versionsExperimental Approach to Global Poverty Alleviation. Alfred Nobel Memorial Prize of the Bank of Sweden in 2019: Esther Duflo, Abhijit Banerjee, Michael Kremer
Journal seriesEkonomista, ISSN 0013-3205, e-ISSN 2299-6184, (N/A 40 pkt)
Issue year2020
No1
Pages126-141
Publication size in sheets0.75
Keywords in Polishekonomia rozwoju, randomizowane badania kontrolowane, eksperymenty terenowe
Keywords in Englishdevelopment economics, randomized control trials, field experiments
ASJC Classification2002 Economics and Econometrics
URL http://www.ekonomista.info.pl/?rok=2020&nr=1&t=9&lang=0
Languagepl polski
Score (nominal)40
Score sourcejournalList
ScoreMinisterial score = 40.0, 17-09-2020, ArticleFromJournal
Publication indicators Scopus SNIP (Source Normalised Impact per Paper): 2018 = 0.021; WoS Impact Factor: 2011 = 0.141 (2)
Citation count*
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?