Rozwój finansowania typu private equity w Polsce i w innych krajach Europy Środkowo-Wschodniej

Jakub Krawczyk , Szymon Filipczak

Abstract

The paper describes the development of private equity finance in Poland and in other CEE countries during the last 10 years. The first part of the paper discusses the main determinants of the development of the PE market, such as size and growth of the domestic economy, the development stage of the local capital market, legal regulations (notably as regards foreign investors), tax system, and corporate culture. The second part describes the development of the PE market in Poland and in other CEE countries as well as its structure. Poland has become the leading PE market in CEE, representing more than 40% of the total transaction value in the region. The PE funds represent a rising part the Polish capital market and their total value is also quite significant as compared with the value of GDP. Nevertheless, there is still much room for a further growth of investments made within this capital market segment, the more so because Polish economy is growing quite well.
Author Jakub Krawczyk (UEP)
Jakub Krawczyk,,
- Poznań University of Economics and Business
, Szymon Filipczak (UEP)
Szymon Filipczak,,
- Poznań University of Economics and Business
Other language title versionsThe Development of Private Equity Finance in Poland and Other CEE Countries
Journal seriesEkonomista, ISSN 0013-3205, e-ISSN 2299-6184, (B 14 pkt)
Issue year2015
No6
Pages878-891
Publication size in sheets0.65
Keywords in Polishfundusze private equity, rynek kapitałowy, Polska, Europa Środkowo-Wschodnia
Keywords in Englishprivate equity funds, capital market, Poland, CEE
ASJC Classification2002 Economics and Econometrics
Abstract in PolishArtykuł opisuje rozwój finansowania typu private equity w Polsce i w innych krajach Europy Środkowo-Wschodniej w ciągu ostatnich 10 lat. W pierwszej części artykułu autorzy omawiają główne determinanty rozwoju rynku PE, takie jak wielkość i dynamika krajowej gospodarki, stopień rozwoju lokalnego rynku kapitałowego, regulacje prawne (zwłaszcza w zakresie inwestycji zagranicznych), system podatkowy i kultura przedsiębiorczości. Druga część opisuje rozwój rynku PE w Polsce i innych krajach EŚW oraz strukturę tego rynku. Polska stała się wiodącym rynkiem PE w EŚW, skupiającym ponad 40% ogólnej wartości transakcji tego typu zawieranych w tym regionie. Fundusze PE stanowią rosnącą część rynku kapitałowego w Polsce, a ich łączna wartość jest także dość znacząca w porównaniu z wartością PKB. Niemniej jednak istnieje nadal wiele miejsca na dalszy wzrost inwestycji dokonywanych w tym segmencie rynku kapitałowego, tym bardziej że gospodarka polska rozwija się dość pomyślenie.
URL http://www.ekonomista.info.pl/openaccess/?rok=2015&nr=6&strona=878&sw=1509
Languagepl polski
Score (nominal)14
ScoreMinisterial score = 14.0, 31-03-2019, ArticleFromJournal
Ministerial score (2013-2016) = 14.0, 31-03-2019, ArticleFromJournal
Publication indicators Scopus SNIP (Source Normalised Impact per Paper): 2017 = 0.078; WoS Impact Factor: 2011 = 0.141 (2)
Citation count*
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?