Role convention bureau w świetle badań empirycznych

Natalia Latuszek

Abstract

The aim of this paper is to identify the roles of convention bureau in local meeting industry. The online survey was conducted among 73 convention bureau managers acting in cities listed in the ICCA’s ranking (according to the number of international meetings). In research the IPA (Importance-Performance Analysis) was used. On the basis of literature analsysis five main roles of convention bureau were recognised: an agent, a coordinator, a leader, a representative and a marketer. It has been assumed that the leaders in the ranking combine all these roles, whereas organisations in cities with the lower number of international meeting focus on the agent’s role. The hypothesis has not been confirmed.
Author Natalia Latuszek (WGM / KT)
Natalia Latuszek,,
- Department of Tourism
Other language title versionsThe roles of convention bureau in empirical research
Journal seriesPrace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego We Wrocławiu, ISSN 1899-3192, e-ISSN 2392-0041, [0324-8445], (B 10 pkt)
Issue year2017
No473
Pages422-432
Publication size in sheets0.5
Keywords in Polishconvention bureau, CVB, branża spotkań, Importance-Performance Analysis (IPA)
Keywords in English: convention bureau, CVB, meeting industry, Importance-Performance Analysis (IPA)
Abstract in PolishCelem artykułu jest określenie, jakie role odgrywają convention bureaux w lokalnej branży spotkań, w podziale na instytucje funkcjonujące w miastach o różnej liczbie spotkań międzynarodowych (wg rankingu ICCA). Na podstawie analizy literatury stwierdzono, że ta instytucja powinna odgrywać pięć kluczowych ról: agenta, rzecznika, koordynatora, lidera i twórcy wizerunku. Postawiono hipotezę, że w miastach będących liderami w rankingu ICCA convention bureau łączy powyższe role, natomiast w miastach o niewielkiej liczbie spotkań opisywany podmiot koncentruje się głównie na roli agenta. Realizacja celu była możliwa dzięki przeprowadzeniu międzynarodowego badania wśród osób zarządzających convention bureaux w 73 miastach. Kwestionariusz przesłano drogą mailową, a późniejszą analizę danych przeprowadzono przy pomocy metody IPA (Importance-Performance Analysis). Ostatecznie hipoteza została zweryfikowana negatywnie
DOIDOI:10.15611/pn.2017.473.39
URL http://www.dbc.wroc.pl/Content/37543/Piechota_Role_Convention_Bureau_w_Swietle_Badan_2017.pdf
Languagepl polski
Score (nominal)10
Score sourcejournalList
ScoreMinisterial score = 10.0, 26-03-2020, ArticleFromJournal
Citation count*
Additional fields
Tytuł numeruGospodarka turystyczna w regionie. Przedsiębiorstwo. Samorząd. Współpraca
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?