The Influence of Income Inequalities on Socio-Economic Development in the European Union

Michał Litwiński

Abstract

Recently, there has been observed intensified research on the impact of income inequalities on aspects of socio-economic development in the European Union. However, there are no comprehensive analyses concerning the relationship between these phenomena. Therefore the subject of the paper is the influence of income inequalities on socio-economic development. The author would like to verify the hypothesis that the character of the impact of income inequalities on socioeconomic development in the European Union is negative. Analysis was conducted for the European Union in 2004-2017 using the panel data model, also estimated was the synthetic indicator of socioeconomic development. The research conducted in the paper leads to ambiguous conclusions. On the one hand, inequalities measured for the whole distribution of income have no influence on socioeconomic development in the European Union. However, the income gap between the richest and the poorest hinders the mentioned phenomenon.
Author Michał Litwiński (WE / KSiF)
Michał Litwiński,,
- Department of Sociology and Philosophy
Other language title versionsWpływ nierówności dochodowych na rozwój społeczno-ekonomiczny w Unii Europejskiej
Journal seriesEkonometria. Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, ISSN 1507-3866, e-ISSN 2449-9994, (N/A 20 pkt)
Issue year2019
Vol23
No1
Pages45-60
Publication size in sheets0.75
Keywords in Polishnierówności dochodowe, rozwój społeczno-ekonomiczny, wzrost gospodarczy, model panelowy, współczynnik Giniego, S80/S20
Keywords in Englishincome inequalities, socio-economic development, economic growth, panel model, Gini coefficient, S80/S20 ratio
Abstract in PolishW ostatnich latach prowadzi się liczne analizy ilościowe wpływu rozwarstwienia dochodowego na aspekty rozwoju społeczno-ekonomicznego w krajach rozwiniętych. Brakuje jednak badań, które miałyby charakter kompleksowy. Wnioski z analizy tego typu mogłyby być istotną podstawą kształtowania polityki gospodarczej. Dlatego też problemem podjętym w opracowaniu jest wpływ nierówności dochodowych na poziom rozwoju społeczno-ekonomicznego. Cel artykułu stanowi weryfikacja hipotezy o negatywnym charakterze wspomnianej zależności w Unii Europejskiej. Analiza została przeprowadzona dla krajów Unii Europejskiej w latach 2004-2017 za pomocą modelu panelowego. Badanie prowadzi do niejednoznacznych rezultatów. Z jednej strony nierówności mierzone dla całego rozkładu dochodów nie mają wpływu na rozwój społecznoekonomiczny w Unii Europejskiej, z drugiej strony dystans między najbogatszymi i najbardziej ubogimi wpływa hamująco na ten proces.
DOIDOI:10.15611/eada.2019.1.04
URL https://www.dbc.wroc.pl/dlibra/publication/109790/edition/61992/content?ref=desc
Languageen angielski
Score (nominal)20
Score sourcejournalList
ScoreMinisterial score = 20.0, 07-05-2020, ArticleFromJournal
Citation count*
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?